GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Witamy na stronach BIP GWDA sp. z o.o.      

UWAGA

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego informujemy, iż biuro Zakładu Przetwarzania Odpadów funkcjonuje systemie zdalnym do odwołania.

Kontakt oraz załatwianie spraw odbywa się wyłącznie poprzez pocztę elektroniczne oraz telefonicznie.
Rejestrator: tel. 607 929 110 e-mail: rejestrator@gwda.pl
Specjalista ds. gospodarki odpadami i ppoż: tel 607 650 609 e-mail: ratajszczak@gwda.pl, sprzedaz@gwda.pl    
Kierownik ZPO: e-mail: tel. 606 304 387 e-mail: odpady@gwda.pl  

O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu będziemy informować także na naszej stronie internetowej.
Przepraszamy za utrudnienia.


UWAGA

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, w sprawie zakupu kompostu prosimy kontaktować się wyłącznie elektronicznie lub telefonicznie: e-mail: odpady@gwda.pl lub sprzedaz@gwda.pl, nr tel.  607 650 609 lub 606 304 387.


UWAGA

W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań wywołanych koronawirusem, informujemy, że zamykamy Biuro Obsługi Klienta.

Wnioski o podpisanie umów na odbiór ścieków oraz wnioski o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@gwda.pl.
Podpisywanie umów na odbiór ścieków odbywać się będzie korespondencyjnie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 67 211 35 52.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej: http://gwda.pl/pl/siec-wodno-kanalizacyjna.

Wstrzymujemy również odbiory przyłączy kanalizacyjnych.
Uzgadnianie dokumentacji technicznej odbywać się będzie  korespondencyjnie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 67 211 35 50, e-mail: skarupa@gwda.pl.
Wprowadzamy zakaz zwiedzania obiektów oczyszczalni.
Powyższe ograniczenia wprowadzamy do odwołania. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.


Szanowni Państwo,
Uprzejmie zawiadamiamy, że postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 lipca 2016 roku zostało zarejestrowane (wpisane do KRS) połączenie Spółki Wodno-Ściekowej „GWDA” sp. z o.o. w Pile ze spółką Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile [ul. Kusocińskiego 1, 64-920 Piła]. 

Powyższe połączenie Spółek zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile, jako spółki przejmowanej na Spółkę Wodno-Ściekową „GWDA” sp. z o.o. w Pile jako spółkę przejmującą, wskutek czego Spółka Wodno-Ściekowa „GWDA” sp. z o.o. w Pile wstąpiła z mocy prawa we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. 

Ponadto informujemy, że w konsekwencji połączenia, uległa zmianie nazwa Spółki Wodno-Ściekowej „GWDA” sp. z o.o. w Pile na GWDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nasze firmowe logo oraz wysokość kapitału zakładowego Spółki, który aktualnie wynosi: 27 887 500,00 zł. 

Spółka Wodno - Ściekowa GWDA powstała na początku 1986 roku. Jako cel postawiła sobie budowę pilskiej oczyszczalni ścieków. Budowę ukończono w 1995 roku. W 2 lata później obiekt uzupełniono o dużą kompostownię osadów ściekowych.
Obecnie eksploatuje pilską oczyszczalnię ścieków wraz z kompostownią, regionalne składowisko odpadów, jednocześnie oferując szeroki wachlarz usług i produktów. Najwyższą jakość gwarantuje wdrażany system zarządzania jakością wg normy ISO 9001.