GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Skargi i wnioski

Interesanci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez Prezesa Zarządu Spółki lub Prokurenta.
Sprawy są rejestrowane i przekazywane do załatwienia w określonym terminie wg kompetencji, a ich wykonanie rozliczane jest na posiedzeniach Zarządu.

Umawianie spotkań z Prezesem Zarządu Spółki lub Prokurentem:
Biuro Zarządu - Olga Majchrzak
tel. (67) 212 35 42, fax. (67) 212 45 59
e-mail:  koscianska@gwda.pl