GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

 

Władze   

 

WŁAŚCICIEL - Gmina Piła
(54 629 udziałów o wartości 27 314 500 zł)
Kompetencje Zgromadzenia Wspólników opisuje ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz paragraf 11 aktu założycielskiego.
ZARZĄD
(kadencja 5 lat - od 26-06-2017 r.)
PREZES ZARZĄDU
Tomasz Wojciechowski

 

 

 

 

Kompetencje zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.


Regulamin Zarządu

 

RADA NADZORCZA
(kadencja 3 lata - od 26-06-2017 r.)
PRZEWODNICZĄCY
Edward Karnaś
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
Eugeniusz Grabowski
CZŁONEK Izabela Jagła

 

 

 

 

Regulamin Rady Nadzorczej

 

PROKURENT - Alicja Dorsch