GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Data opublikowania: 08.08.2022 r.

Termin składania ofert: 16.08.2022 r., godz. 10.00
Miejsce i sposób składania ofert: GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (kancelaria) lub drogą elektroniczną na adres: rak@gwda.pl

Wykonanie przeglądu przerzucarki do kompostu Backhus 17.43