GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

Data opublikowania: 19.09.2023 r.

Termin składania ofert: 26.09.2023 r., do godz. 10.00
Miejsce i sposób składania ofert: GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (kancelaria). Zamawiający dopuszcza składanie ofert mailem na adres: rak@gwda.pl

Dostawa wraz z montażem 4 nowych opon do Sita Doppstadt (PDF, 300 kB)


Data opublikowania: 25.08.2023 r.

Termin składania ofert: 01.09.2023 r., do godz. 10.00
Miejsce i sposób składania ofert: GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (kancelaria). Zamawiający dopuszcza składanie ofert mailem na adres: rak@gwda.pl

Wykonanie przeglądu przerzucarki do kompostu Backhus A45 (PDF, 277 kB) 


Data opublikowania: 25.08.2023 r.

Termin składania ofert: 19.09.2023 r., do godz. 12.00
Miejsce i sposób składania ofert: GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (kancelaria). Zamawiający dopuszcza składanie ofert mailem na adres: biuro@gwda.pl, z kopią na adres: mikolajczak@gwda.pl

Dostawa na teren oczyszczalni ścieków w Pile kontenera technicznego z przeznaczeniem na sterownię (PDF, 746 kB)


Data opublikowania: 01.08.2023 r.

Termin składania ofert: 16.08.2023 r., do godz. 10:00
Miejsce i sposób składania ofert: GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (kancelaria) w zamkniętych kopertach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert mailem na adres: derendarz@gwda.pl

Przystosowanie automatyki stacji transformatorowej do samoczynnego odłączenia odbioru (SCO)


Data opublikowania: 18.07.2023 r.

Termin składania ofert: 18.08.2023 r., do godz. 12.00
Miejsce i sposób składania ofert: GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (kancelaria). Zamawiający dopuszcza składanie ofert mailem na adres: biuro@gwda.pl, z kopią na adres: mikolajczak@gwda.pl

Wykonanie prac malarskich wewnątrz budynku biurowego oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4 (PDF, 305 kB)


Data opublikowania: 11.07.2023 r.

Termin składania ofert: 28.07.2023 r., do godz. 10.00
Miejsce i sposób składania ofert: GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (kancelaria) w zamkniętych kopertach. Zamawiający dopuszcza składanie ofert mailem na adres: derendarz@gwda.pl

Przystosowanie automatyki stacji transformatorowej do samoczynnego odłączenia odbioru (SCO) (PDF, 333 kB)


Data opublikowania: 30.06.2023 r.

Termin składania ofert: 06.07.2023 r., do godz. 10.00
Miejsce i sposób składania ofert: GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (kancelaria) lub drogą elektroniczną na adres: rak@gwda.pl.

Dostawa na teren zamawiającego fabrycznie nowej pompy do przetłaczania ścieków HOMA TP70M26/4 D EX (PDF, 274 kB)