GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

GWDA spólka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje zapytanie ofertowe o cenę:

 

Data opublikowania: 23.01.2020 r.

Termin składania ofert: 12.02.2020 r., godz. 12.00
Miejsce i sposób składania ofert: Sekretariat GWDA sp. z o.o. w Pile, Ul. Na Leszkowie 4, w zamkniętych kopertach lub drogą elektroniczną na adres: biuro@gwda.pl

Wykonanie dokumentacji remontu i uszczelnienia wałów ogradzających kwatery na polach irygacyjnych oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4.


Data opublikowania: 13.01.2020 r.

Termin składania ofert: 06.02.2020 r., godz. 12.00
Miejsce i sposób składania ofert: Sekretariat GWDA sp. z o.o. w Pile, Ul. Na Leszkowie 4, w zamkniętych kopertach

Modernizacja systemu napowietrzania komór tlenowych w dwóch reaktorach biologicznych oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4.


Data opublikowania: 09.01.2020 r.

Termin składania ofert: 23.01.2020 r., godz. 12.00
Miejsce i sposób składania ofert: Sekretariat GWDA sp. z o.o. w Pile, Ul. Na Leszkowie 4, w zamkniętych i zabezpieczonych kopertach

Dostawa poprzez leasing samochodu osobowego z napędem elektrycznym minimum segmentu B.


Data opublikowania: 07.01.2020 r.

Termin składania ofert: 06.02.2020 r., godz. 12.00
Miejsce i sposób składania ofert: Sekretariat GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4 lub mailowo: biuro@gwda.pl

Naprawa wypraw (powłok) malarskich na zewnętrznych ścianach obiektów oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4.


Data opublikowania: 19.12.2019 r.

Termin składania ofert: 22.01.2020 r., godz. 10.00
Miejsce i sposób składania ofert: Sekretariat GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4, mail: derendarz@gwda.pl lub faks: 67 212 45 59

Wykonanie systemu monitoringu liczników elektrycznych na terenie zamawiającego, 64-920 Piła, Ul. Na Leszkowie 4.
System ma się opierać na licznikach energii NMID30-1 lub NMID30-2 i umożliwiać zdalne odczytywanie i archiwizowanie odczytów rejestrów liczników.


Data opublikowania: 04.12.2019 r.

Termin składania ofert: 15.01.2020 r., godz. 12.00
Miejsce składania ofert: Sekretariat GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4

Dostawa dwóch kompletnych sztuk urządzeń dozujących preparaty antyodorowe (wentylatorów) wraz z rozruchem na terenie zamawiającego.