GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

GWDA spólka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje zapytanie ofertowe o cenę:

 

Montaż dźwigu towarowego w formie zaprojektuj i wybuduj.

Pełna specyfikacja


Zakup 9 sztuk akumulatorów do pojazdu elektrycznego Romet 4E.

Pełna specyfikacja


Dostawa do siedziby zamawiającego 120 szt. płyt drogowych typu JUMBO 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm podwójnie zbrojonych.
Miejsce dostawy - 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4.

Pełna specyfikacja


Montaż kamer przemysłowych na terenie GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4

Pełna specyfikacja