GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

GWDA spólka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje zapytanie ofertowe o cenę:

 

Krótkoterminowy wynajem wirówki dekantacyjnej - wersja kontenerowa lub na podwoziu.

Pełna specyfikacja


Wymiana wykładziny podłogowej winylowej w budynku biurowym (korytarze) o łącznej powierzchni ok. 110 m2

Pełna specyfikacja


Krusznenie na frakcje 0-60 mm wraz z załadunkiem do kruszarki elementów betonowych, gruzu ceglanego magazynowanego na terenie administrowanym przez Gwda sp. z o.o. zlokalizowanym 64-920 Piła, woj. wielkopolskie - Gruzowisko, wjazd od ulicy Przemysłowej z wykorzystaniem kruszarki oraz młota do kruszenia betonu (przy kruszeniu większych elementów np. płyty drogowe, słupy, nagrobki) celem przygotowania ich pod kruszarkę.
Szacowana łączna ilość materiału, około 1000-1300 Mg.

Pełna specyfikacja


Wykonanie naprawczych prac budowlanych w zakresie odnowienia powłoki polimocznikowej wewnątrz zbiorników oczyszczalni ścieków o łącznej powierzchni ok. 4-6 m2.

Pełna specyfikacja


Wykonanie operatu przeciwpożarowego dla GWDA sp. z o.o.

Pełna specyfikacja