GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

GWDA spólka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje zapytanie ofertowe o cenę:

 

Data opublikowania: 14-08-2019

Termin składania ofert: 26-08-2019, godz. 10:00
Miejsce składania ofert: Kancelaria GWDA sp. z o.o.
Wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi, o poj. naczynia min. 3 m3 w zakresie: załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych, układania pryzm kompostowych oraz wykonywanie innych prac na terenach administrowanych - będących w zarządzie Zamawiającego, np. wykonywanie prac na terenie gruzowiska odpadów, zlokalizowanego w Pile.
Zamawiający dopuszcza także w ramach zamówienia prace poza terenem administrowanym przez Zamawiającego, np. świadczenie usług na rzecz innych podmiotów.

Załączniki


Data opublikowania: 31-07-2019

Termin składania ofert: 20-08-2019, godz. 10:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat GWDA sp. z o.o.
Upgrade systemu wizualizacji SCADA iFix z wer. 3.5 PL do wer. 6.0 PL.


Data opublikowania: 30-07-2019

Termin składania ofert: 16-08-2019, godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat GWDA sp. z o.o.
Malowanie i budowa elementów stalowych WKF.


Data opublikowania: 16-07-2019

Termin składania ofert: 09-08-2019, godz. 12:00
Miejsce składania ofert: Sekretariat GWDA sp. z o.o.
Przegląd, konserwacja węzła higienizacji osadu na terenie kompostowni GWDA w Pile.