GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

GWDA spólka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje zapytanie ofertowe o cenę:

 

Data opublikowania: 29.09.2020 r.

Termin składania ofert: 10.10.2020 r., godz. 10.00
Miejsce i sposób składania ofert: Sekretariat GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4, drogą elektroniczną na adres: rozanski@gwda.pl

Wymiana szafy zasilająco-sterowniczej biofiltra - obszar LKT.


Data opublikowania: 29.09.2020 r.

Termin składania ofert: 08.10.2020 r., godz. 12.00
Miejsce i sposób składania ofert: Sekretariat GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4, drogą elektroniczną na adres: sikora@gwda.pl

Badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2020 i 2021.


Data opublikowania: 21.09.2020 r.

Termin składania ofert: 30.09.2020 r., godz. 10.00
Miejsce i sposób składania ofert: Sekretariat GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4, drogą elektroniczną na adres: biuro@gwda.pl

Dostawa 5 sztuk rolek włókniny TOPTEX 200g/m2 Coverfabric TenCate (kolor zielony) do okrywania pryzm kompostowych.


Data opublikowania: 21.09.2020 r.

Termin składania ofert: 30.09.2020 r., godz. 10.00
Miejsce i sposób składania ofert: Sekretariat GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4, drogą elektroniczną na adres: biuro@gwda.pl

Dostawa:
- 120 sztuk klonu jesionolistego, świeżo kopany z rozbudowanym systemem korzeniowym (bryła korzeniowa w jucie) – wymagana wysokość 170-200 cm;
- 300 sztuk świerka kłującego, świeżo kopany z rozbudowanym systemem korzeniowym (bryła korzeniowa w jucie) – wymagana wysokość 150-200 cm.


Data opublikowania: 14.09.2020 r.

Termin składania ofert: 21.10.2020 r., godz. 12.00
Miejsce i sposób składania ofert: drogą elektroniczną na adres: biuro@gwda.pl

Zimowe utrzymanie przejezdości dróg będących na terenie siedziby Spółki.


Data opublikowania: 07.08.2020 r.

Termin składania ofert: 31.08.2020 r., godz. 12.00
Miejsce i sposób składania ofert: drogą elektroniczną na adres: biuro@gwda.pl

Dostawa 2 szt. szafek skrytkowych (depozytowych) do pracy w warunkach atmosferycznych.


Data opublikowania: 29.07.2020 r.

Termin składania ofert: 07.08.2020 r., godz. 12.00
Miejsce i sposób składania ofert: drogą elektroniczną na adres: mikolajczak@gwda.pl

Dostawa ultradźwiękowego czujnika mętności – model 433SD producent Delta Mobrey.


Data opublikowania: 21.07.2020 r.

Termin składania ofert: 12.08.2020 r., godz. 12.00
Miejsce i sposób składania ofert: Sekretariat GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4, drogą elektroniczną na adres: biuro@gwda.pl

Wykonanie okresowego przeglądu Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki.


Data opublikowania: 21.07.2020 r.

Termin składania ofert: 05.08.2020 r., godz. 12.00
Miejsce i sposób składania ofert: Sekretariat GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4, drogą elektroniczną na adres: biuro@gwda.pl

Wykonanie prac remontowo-naprawczych infrastruktury budowlanej oczyszczalni ścieków GWDA w Pile.


Data opublikowania: 21.07.2020 r.

Termin składania ofert: 12.08.2020 r., godz. 12.00
Miejsce i sposób składania ofert: Sekretariat GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4, drogą elektroniczną na adres: biuro@gwda.pl

Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych w formule zaprojektuj i wybuduj.