GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

GWDA Spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje zapytanie ofertowe o cenę:

Data opublikowania: 18.10.2021 r.

Termin składania ofert: do dnia 28.10.2021 r., do godz. 12.00,
Miejsce i sposób składania ofert: kancelaria GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert mailem - adres: biuro@gwda.pl.

Wymiana dachu z blachy falistej, malowanie metalowej konstrukcji wiaty (PDF, 709 kB)


GWDA Spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje zapytanie ofertowe o cenę:

Data opublikowania: 13.10.2021 r.

Termin składania ofert: do dnia 29.10.2021 r., do godz. 12.00,
Miejsce i sposób składania ofert: kancelaria GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert mailem - adres: biuro@gwda.pl.

Zimowe utrzymanie przejezdności dróg będących w na terenie siedziby Spółki tj. 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4 (PDF, 379 kB)