GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

GWDA spólka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje zapytanie ofertowe o cenę:

 

Data opublikowania: 01.07.2020 r.

Termin składania ofert: 15.07.2020 r., godz. 14.00
Miejsce i sposób składania ofert: Sekretariat GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła

Usługi w zakresie czyszczenia, transportu i inspekcji TV

- Treść zapytania ofertowego,
- Wzór umowy,
- Zał. do umowy - Wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska,
- Zał. do umowy - Potwierdzenie wykonania usługi.


Data opublikowania: 08.06.2020 r.

Termin składania ofert: 24.06.2020 r., godz. 14.00
Miejsce i sposób składania ofert: Sekretariat GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4, drogą elektroniczną na adres: biuro@gwda.pl

Dostawa kwasu octowego o stężeniu 50% w ilości łącznej 40 ton w ciągu jednego roku, w dwóch partiach po 20 ton każda.


Data opublikowania: 02.06.2020 r.

Termin składania ofert: 10.06.2020 r., godz. 10.00
Miejsce i sposób składania ofert: Sekretariat GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4, drogą elektroniczną na adres: biuro@gwda.pl

Dostawa dwóch sztuk kamer obrotowych wraz z niezbędnym osprzętem.