GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Przetargi

GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Data opublikowania: 10.06.2020
Numer postępowania GWDA/ZP/4/20/AO

Przetarg nieograniczony na usługę rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak.

Ogłoszenie o zamówieniu.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 1 – szczegółowy opis zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 2 – formularz oferty
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 3 – oświadczenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 4 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 5 – istotne dla stron postanowienia umowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 6 – wykaz urządzeń
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 7 – wykaz osób

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty


Data opublikowania: 28.05.2020
Numer postępowania GWDA/ZP/3/20/AO

Przetarg nieograniczony, na dostawę sprasowanej słomy w ilości 3.300 Mg do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych. Zamówienie podzielone jest na 7 części.

Ogłoszenie o zamówieniu.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 1 – szczegółowy zakres zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 2 – formularz oferty
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 3 – oświadczenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 4 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 5 – istotne dla stron postanowienia umowy

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze oferty.