GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Przetargi

Data publikacji: 31.10.2022 r.
GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:
Usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych ścieków, osadów ściekowych, kompostów, organicznych środków poprawiających właściwości gleby i innych odpadów dla GWDA sp. z o.o.

nr postępowania: GWDA/ZP/16/22/AO

- Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 105 kB)

- Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 981 kB)
- Załącznik nr 1 - szczegółowy zakres zamówienia (PDF, 663 kB)
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 35 kB)
- Załącznik do formularza ofertowego - formularz cenowy - część 1 (XLSX, 15 kB)
- Załącznik do formularza ofertowego - formularz cenowy - część 2 (XLSX, 14 kB)
- Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 30 kB)
- Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych (DOCX, 62 kB)
- Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (PDF, 18 kB)
- Załącznik nr 6a - projektowane postanowienia umowy - część 1 (PDF, 756 kB)
- Załącznik nr 6b - projektowane postanowienia umowy - część 2 (PDF, 758 kB)
- Załącznik do umowy - wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska (DOC, 81 kB)

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:
Część I - 400.000,00
Część II - 60.000,00

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 528 kB)

 


Data publikacji: 18.10.2022 r.
GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:
Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia GWDY sp. z o.o. w Pile

nr postępowania: GWDA/ZP/14/22/AO

- Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 98 kB)

- Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 967 kB)
- Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 542 kB)
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 35 kB)
- Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 30 kB)
- Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych (DOCX, 62 kB)
- Załącznik nr 5 - istotne dla stron postanowienia umowy (PDF, 843 kB)
- Załącznik do umowy - wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska (DOC, 81 kB)
- Załącznik do umowy - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych - (PDF, 339 kB)
- Załącznik nr 6 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 18 kB)
- Załącznik nr 7 - wykaz usług (DOCX, 21 kB)
- Załacznik nr 8 - wykaz osób (DOCX, 21 kB)

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 450.000 zł brutto.

- Informacja z otwarcia ofert (PDF, 650 kB)

 


Data publikacji: 05.09.2022 r.
GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:
Dostawa fabrycznie nowej wysokoobrotowej dmuchawy promieniowej na łożyskach powietrznych wraz z montażem i rozruchem na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile

nr postępowania: GWDA/ZP/13/22/AO

- Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99 kB)

- Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 914 kB)
- Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (po zmianie) (PDF, 1,31 MB)
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 35 kB)
- Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 30 kB)
- Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych (DOCX, 62 kB)
- Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia (DOCX, 18 kB)
- Załącznik nr 6 - projektowane postanowienia umowy (PDF, 740 kB)
- Załącznik do umowy - wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska (DOC, 81 kB)
- Załącznik nr 7 - wykaz dostaw (po zmianie) (DOCX, 21 kB)
- Załacznik do oferty (DOCX, 20 kB)

- Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ oraz modyfikacja treści SWZ (PDF, 660 kB)

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zmówieniu (PDF, 45 kB)

- Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ oraz modyfikacja treści SWZ II (PDF, 89 kB)

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zmówieniu II (PDF, 39,9 KB)

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 650.374,39 zł brutto

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 579 kB)

Informacja o wyniku postępowania (PDF, 823 kB)

 


Data publikacji: 15.07.2022 r.

GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:
Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy przyłączeniowej 49,68 kWp na terenie Oczyszczalni ścieków GWDA w Pile

nr postępowania: GWDA/ZP/12/22/KB

- Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 96 kB)

- Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 981 kB)
- Załącznik nr 1 - szczegółowy opis zamówienia (PDF, 817 kB)
- Dokumentacja techniczna (udostępniona w chmurze Dropbox)
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 35 kB)
- Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 31 kB)
- Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych (DOCX, 62 kB)
- Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie zamówienia (DOCX, 18 kB)
- Załącznik nr 6 - projektowane postanowienia umowy (PDF, 782 kB)
- Załącznik do umowy - wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska (DOC, 81 kB)
- Załącznik nr 7 - wykaz robót (DOCX, 21 kB)
- Załącznik nr 8 - wykaz osób (DOCX, 20 kB)

- Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ (PDF, 247 kB)

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ (PDF, 575 kB)

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 281.757,93 zł brutto.

Informacja z otwarcia ofert (PDF, 589 kB)

- Informacja o wyniku postępowania (PDF, 652 kB)

 


Data publikacji: 23.06.2022 r.
GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:
Usługa polegająca na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak: mieszaniny gałęzi, konarów, karpin oraz innych części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy oraz targowisk

nr postępowania: GWDA/ZP/11/22/AO

- Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93 kB)

- Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 970 kB)
- Załącznik nr 1 - szczegółowy opis zamówienia (PDF, 634 kB)
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 35 kB)
- Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 30 kB)
- Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych (DOCX, 62 kB)
- Załącznik nr 5 - projektowane postanowienia umowy (PDF, 793 kB)
- Załącznik do umowy - wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska (DOC, 81 kB)
- Załącznik nr 6 - wykaz urządzeń (DOCX, 20 kB)

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 451.656,00 zł brutto.

- Informacja z otwarcia ofert (PDF, 585 kB)

- Informacja o wyniku postępowania (PDF, 827 kB)

 


Data publikacji: 09.06.2022 r.
GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:
Sukcesywna dostawa do 3.500 litrów preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych do GWDA sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Na Leszkowie 4 wraz z odbiorem pustych opakowań po preparatach

- Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 93 kB)

- Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 805 kB)
- Załącznik nr 1 - szczegółowy opis zamówienia (PDF, 634 kB)
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 34 kB)
- Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 30 kB)
- Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych (DOCX, 62 kB)
- Załącznik nr 5 - projektowane postanowienia umowy (PDF, 769 kB)
- Załącznik do umowy - wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska (DOC, 81 kB)

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 322.875,00 zł brutto

- Informacja z otwarcia ofert (PDF, 583 kB)

- Informacja o wyniku postępowania (PDF, 823 kB)

 


Data publikacji: 01.06.2022 r.
GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji:
Usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych ścieków, osadów ściekowych, kompostów, organicznych środków poprawiających właściwości gleby i innych odpadów dla GWDA sp. z o.o.

- Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103 kB)

- Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 978 kB)
- Załącznik nr 1 - szczegółowy zakres zamówienia (PDF, 677 kB)
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 35 kB)
- Załącznik do formularza ofertowego - część 1 (XLSX, 15 kB)
- Załącznik do formularza ofertowego - część 2 (XLSX, 14 kB)
- Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 30 kB)
- Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych (DOCX, 62 kB)
- Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 18 kB)
- Załącznik nr 6a - projektowane postanowienia umowy - część 1 (PDF, 756 kB)
- Załącznik nr 6b - projektowane postanowienia umowy - część 2 (PDF, 756 kB)
- Załącznik do umowy - wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska (DOC, 81 kB)

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia:
- część I: 475.000,00 zł brutto,
- część II: 69.000,00 zł brutto.

- Informacja z otwarcia ofert (PDF, 586 kB)

- Informacja o wyniku postępowania (PDF, 814 kB)

 


Data publikacji: 20.05.2022 r.

GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w trybie podstawowym bez negocjacji:
Dostawa, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile

- Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95 kB)

- Specyfikacja warunków zamówienia (PDF, 922 kB)
- Załącznik nr 1 - szczegółowy opis zamówienia (PDF, 1,13 MB)
- Dokumentacja techniczna (udostępniona w chmurze Dropbox)
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOCX, 3 kB)
- Załącznik nr 3 - o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu (DOCX, 30 kB)
- Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przepisów sankcyjnych (DOCX, 62 kB)
- Załącznik nr 5 - oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOCX, 18 kB)
- Załącznik nr 6 - projektowane postanowienia umowy (PDF, 733 kB)
- Załącznik do umowy - wymagania dla firm zewnętrznych dotyczące ochrony środowiska (DOC, 81 kB)
- Załącznik nr 7 - wykaz dostaw (DOCX, 24 kB)

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 43 kB)

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 936.711,95 zł brutto

- Informacja z otwarcia ofert (PDF, 583 kB)

- Informacja o wyniku postępowania (PDF, 764 kB)