GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Przetargi

GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Data opublikowania: 12.02.2019
Numer ogłoszenia: GWDA/ZP/3/19/AO
Budowa centrum badawczo-rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile. Zamówienie podzielone jest na dwie części.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - dokumentacja techniczna
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 3 - oświadczenia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 4 - grupa kapitałowa
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 5 - wzór umowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 6 - wykaz osób

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ-1
Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ-2


Data opublikowania: 08.02.2019
Numer ogłoszenia: GWDA/ZP/2/19/AO

Wykonywanie poboru próbek do analizy oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych ścieków, osadów ściekowych, kompostów (nawozów organicznych), organicznych środków poprawiających właściwości gleby, środków wspomagających uprawę roślin (podłoża do upraw) i innych odpadów oraz monitoring hałasu.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 1 - szczegółowy zakres zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 3 - oświadczenia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 4 - grupa kapitałowa
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 5 - istotne postanowienia umowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 6 - wykaz usług

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert


Data opublikowania: 16.01.2019
Numer ogłoszenia: GWDA/ZP/1/19/AO
Budowa centrum badawczo-rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile. Zamówienie podzielone jest na dwie części.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - dokumentacja techniczna
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 3 - oświadczenia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 4 - grupa kapitałowa
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 5 - wzór umowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 6 - wykaz osób
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 7 - wykaz robót budowlanych
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 8 - wykaz usług

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ-1
Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ-2

Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu