GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Przetargi

GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Data opublikowania: 06.08.2019
Numer postępowania: GWDA/ZP/10/19/AO
Dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej dla oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile w ilości 50 ton.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2 - oświadczenia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 3 - grupa kapitałowa
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 4 - istotne warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert


Data opublikowania: 25.07.2019
Numer postępowania: GWDA/ZP/9/19/AO
Usługa rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak: mieszaniny gałęzi, konarów, karpin oraz innych części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy oraz targowisk, celem pozyskania zrębki o wielkości do 15 cm.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 1 - szczegółowy zakres zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 3 - oświadczenia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 4 - grupa kapitałowa
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 5 - istotne dla stron postanowienia umowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 6 - wykaz urządzeń
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 7 - wykaz osób

Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych


Data opublikowania: 17.07.2019
Numer postępowania: GWDA/ZP/8/19/AO
Dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej dla oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w ilości 50 ton.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2 - oświadczenia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 3 - grupa kapitałowa
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 4 - istotne warunki umowy

Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Data opublikowania: 24.05.2019
Numer postępowania: GWDA/ZP/6/19/AO
Dostawa sprasowanej słomy w ilości 4.500 Mg do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 1 - szczegółowy opis zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 3 - JEDZ (plik w postaci xml)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 4 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 5 - istotne dla stron postanowienia umowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 6 - oświadczenia
Klucz publiczny i identyfikator postępowania

UWAGA: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - odnośnik do sprostowania ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty - część: 1,2,3,4,5,6,7,8,10
Informacja o wyborze oferty - część 9