GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Przetargi

GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Data opublikowania: 06.08.2020r.
Numer postępowania: GWDA/ZP/6/20/AO

Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych hermetyzacji dwóch punktów zlewczych wraz z posadowieniem biofiltra na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 1 – szczegółowy opis zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 2 – formularz oferty
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 3 – oświadczenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 4 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 5 – istotne dla stron postanowienia umowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 6 – wykaz osób

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 7 - mapa oczyszczalni

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

UWAGA! Zmianie ulega termin składania ofert: 25.08.2020 godz. 12:00 oraz otwarcia ofert: 25.08.2020 godz. 12:10.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 


Data opublikowania: 31.07.2020
Numer postępowania: GWDA/ZP/5/20/AO

Przetarg nieograniczony, na sukcesywną dostawę 1.700 litrów preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych do GWDA sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Na Leszkowie 4 wraz z odbiorem pustych opakowań po preparacie.

Ogłoszenie o zamówieniu.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 1 – szczegółowy opis zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 2 – formularz oferty
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 3 – oświadczenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 4 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 5 – istotne dla stron postanowienia umowy

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty