GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Przetargi

GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Data opublikowania: 08.01.2019 r.
Numer postępowania: GWDA/ZP/1/20/AO

Usługa ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku dla GWDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zamówienie podzielone jest na dwie części.


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 1a - szczegółowy formularz cenowy oraz warunków fakultatywnych dla ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej (wzór),
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 1b - szczegółowy formularz cenowy oraz warunków fakultatywnych dla ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku (wzór),

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2 - oświadczenie,
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 3 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 4 - istotne dla stron postanowienia umowy dla CZĘŚCI 1 i 2,
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia - szczególne warunki ubezpieczenia,
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 6 - opis ryzyka,
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 7 - wykaz budynków,
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 8 - wykaz budowli,
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 9 - wykaz maszyn i urządzeń (mienie własne),
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 10 - wykaz pomp stanowiących mienie osób trzecich,|
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 11 - wykaz sprzętu elektronicznego,
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 12 - wykaz elektroniki przemysłowej, w tym szafy zasilająco-sterownicze stanowiące mienie osób trzecich,
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 13 - zestawienie wartości mienia do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń,
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 14 - wykaz zbiorników podziemnych (dot. II części Zamówienia),
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 15 - szkodowość.

SPROSTOWANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 1 - Formularz ofertowy SPROSTOWANIE

SPROSTOWANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 1 - Formularz ofertowy SPROSTOWANIE II

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Informacja z otwarcia ofert