GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Przetargi

GWDA spółka z o.o.
ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel. 67 211 35 52 lub  67 213 61 54 w. 52, faks 67 212 45 59

publikuje:

Data opublikowania: 24.04.2019
Numer ogłoszenia: GWDA/ZP/5/19/AO
Dostawa oleju napędowego oraz bezgotówkowa dostawa benzyny bezołowiowej 95 do samochodów służbowych.
Zamówienie podzielone jest na 2 częsci.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 1A oraz 1B - szczegółowy zakres zamówienia dla CZĘŚĆ I i II
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 3 - oświadczenie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 4 - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 5A i 5B - istotne warunki zamówienia dla CZĘŚĆ I i II
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik do umowy CZĘŚĆ I - wymagania dla firm zewnętrznych dot. ochrony środowiska


Data opublikowania: 01.03.2019
Numer ogłoszenia: GWDA/ZP/4/19/AO
Dostawa fabrycznie nowego, mobilnego agregatu pompowego na przyczepie samochodowej wraz z osprzętem (rok produkcji nie starszy niż 2016).

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 1 - szczegółowy zakres zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 3 - oświadczenia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 4 - grupa kapitałowa
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 5 - istotne postanowienia umowy

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Data opublikowania: 12.02.2019
Numer ogłoszenia: GWDA/ZP/3/19/AO
Budowa centrum badawczo-rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile. Zamówienie podzielone jest na dwie części.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - dokumentacja techniczna
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 3 - oświadczenia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 4 - grupa kapitałowa
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 5 - wzór umowy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 6 - wykaz osób

Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ-1
Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ-2
Odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ-3

Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze oferty - CZĘŚĆ II
Informacja o wyborze oferty - CZĘŚĆ I