GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Polityka prywatności

Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą podmiotowa stronę Biuletynu Informacji Publicznej na zasadach określonych w:
•    ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (tj. Dz.U. 2020 poz.2176),
•    ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446),
•    ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2019 r. poz.1781),
•    ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020, poz. 344).

Zasady przetwarzania danych osobowych w serwisie.
1. Ograniczamy zbieranie i przetwarzanie danych osób korzystających z serwisu do minimum niezbędnego w celach świadczenia usług związanych z udostępnianiem informacji publicznej.
2. Chronimy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.
3. Wykorzystujemy adresy IP do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (takich jak informacje o regionach, z których nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników.
4. Administratorem danych osobowych, określonych w pkt. 1-3, jest GWDA sp. z o.o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4.
5. Każda z osób, której dane przetwarza administrator danych, ma prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania przy uwzględnieniu uprawnień zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych i ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6. W naszym serwisie nie są udostępnione formularze kontaktowe, które umożliwiają składanie zapytań, skarg lub wniosków. Osoby zainteresowane nawiązaniem kontaktu ze Spółką przy wykorzystaniu poczty elektronicznej skorzystać mogą z naszego adresu e-mail opublikowanego w zakładce „Kontakt”.
7. Nasz serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.
8. Państwa dane osobowe nie będą ujawnione żadnym innym podmiotom, z wyjątkiem okoliczności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, dane użytkowników serwisu mogą być ujawniane w formie statystyk, przy czym statystki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

Zabezpieczenia
Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.
Informujemy, że dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników GWDA sp. z o.o. odpowiednio przeszkolona w zakresie przetwarzania tych danych.

Odpowiedzialność usługodawcy
1. GWDA sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty użytkowników wynikłe z powodu przerwania połączenia lub nieotrzymania poczty elektronicznej. Nasz serwis zawiera lub może zawierać odnośniki do innych stron www.
2. GWDA sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach i nie gwarantują wiarygodności informacji pobranych z tych stron.
3. GWDA sp. z o.o. nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe uszkodzenia mogące wystąpić w związku z dostępem lub korzystaniem ze strony internetowej, w tym także za straty bądź uszkodzenia wywołane przez zainfekowanie komputera użytkownika wirusem.