GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Skargi i wnioski

Interesanci przyjmowani są w sprawach skarg i wniosków przez Prezesa Zarządu Spółki lub Prokurenta.
Sprawy są rejestrowane i przekazywane do załatwienia w określonym terminie wg kompetencji, a ich wykonanie rozliczane jest na posiedzeniach Zarządu.

Umawianie spotkań z Prezesem Zarządu Spółki lub Prokurentem:
Biuro Zarządu - Beata Kondracka
tel. 67 211 35 42
e-mail:  kondracka@gwda.pl