GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Rejestr zmian

07.05.2024: Dodano zapytanie ofertowe na montaż oraz rozruch turbiny wodnej do produkcji energii elektrycznej; usunięto nieaktualne zapytania ofertowe;
22.04.2024: Usunięto ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika eksploatacji kompostowni;
04.04.2024: Dodano ogłoszenie o naborze na stanowisko automatyka; dodano zapytanie ofertowe na dostawę, posadowienie oraz rozruch zbiornika o poj. 5000 litrów na paliwo płynne klasy III;
25.03.2024: Dodano ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika eksploatacji kompostowni;
20.03.2024: Dodano zapytanie ofertowe na dostawę na teren zamawiającego fabrycznie nowego podajnika hydraulicznego skratek;
12.03.2024: Dodano zapytanie ofertowe na montaż oraz rozruch turbiny wodnej do produkcji energii elektrycznej;
07.03.2024: Zaktualizowano zapytanie ofertowe na dostawę pompy dozującej w wykonaniu przeciwwybuchowym;
02.02.2024: Dodano zapytanie ofertowe na dostawę pompy dozującej w wykonaniu przeciwwybuchowym;
25.01.2024: Zaktualizowano zapytanie ofertowe na montaż oraz rozruch turbiny wodnej do produkcji energii elektrycznej;
24.01.2024: dodano zapytanie ofertowe na montaż oraz rozruch turbiny wodnej do produkcji energii elektrycznej; usunięto nieaktualne zapytania ofertowe; zmieniono dane dotyczące majątku Spółki;
22.01.2024: Zmieniono datę kadencji Rady Nadzorczej; dodano wykaz kontroli w 2023 r.;
10.01.2024: Dodano zapytanie ofertowe na: Dostawę na teren zamawiającego fabrycznie nowej pompy do przetłaczania ścieków HOMA MXS2344-ET54;
05.12.2023: W deklaracji dostępności usunięto zapis, że dotyczy ona strony http://gwda.pl/;
01.12.2023: Dodano zapytania ofertowe na: Dostawę fabrycznie nowej pompy do przetłaczania ścieków FLYGT;
28.11.2023: Dodano zapytania ofertowe na: zakup kraty schodkowej HP 3000x1000x3 po demontażu w formie złomu;
19.09.2023: Dodano zapytania ofertowe na: dostawę wraz z montażem 4 nowych opon do Sita Doppstadt;
25.08.2023: Dodano zapytania ofertowe na: dostawę na teren oczyszczalni ścieków w Pile kontenera technicznego z przeznaczeniem na sterownię oraz wykonanie przeglądu przerzucarki do kompostu Backhus;
01.08.2023: Dodano zapytanie ofertowe na przystosowanie automatyki stacji transformatorowej do samoczynnego odłączenia odbioru;
19.07.2023: Dodano adres skrzynki ePUAP;
18.07.2023: Dodano zapytanie ofertowe na wykonanie prac malarskich wewnątrz budynku biurowego; zamieniono Regulamin Zarządu;
11.07.2023: Dodano zapytanie ofertowe na przystosowanie automatyki stacji transformatorowej do samoczynnego odłączenia odbioru; usunięto nieaktualne zapytania ofertowe;
10.07.2023: Poprawiono błędną kwotę kapitału zakładowego na stronie głównej;
07.07.2023: Usunięto informację o naborze na stanowisko Główny Energetyk;
30.06.2023: Dodano wykaz kontroli przeprowadzonych w 2023 r.; dodano zapytanie ofertowe na dostawę pompy do przetłaczania ścieków HOMA;
20.06.2023: Dodano informację o naborze na stanowisko Główny Energetyk;
15.06.2023: Dodano zapytanie ofertowe na przystosowanie automatyki stacji transformatorowej do szybkiego wyłączenia odbiorników;
31.05.2023: Dodano zapytanie ofertowe na dostawę oraz rozruch stacjonarnego agregatu prądotwórczego;
29.05.2023: Dodano zapytanie ofertowe na dostawę zasilacza OZE;
06.04.2023: Zmieniono treść zapytania ofertowego na wymianę bramy wymianę bramy przemysłowej na nową w budynku technologicznym oczyszczalni;
14.03.2023: Usunięto nieaktualne przetargi: stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia GWDY i usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych;
08.03.2023: Dodano zapytanie ofertowe na wymianę bramy przemysłowej na nową; usunięto zapytania ofertowe na zimowe utrzymanie dróg oraz wykonanie przeglądu przerzucarki do kompostu Backhus;
16.02.2023: Dodano zapytanie ofertowe na usługę transportu odpadów samochodem typu hakowiec;
26.01.2023: Zmieniono datę rozpoczęcia kadencji Zarządu; Zaktualizowano treść dotyczącą załatwiania spraw; Poprawiono treść działu Redakcja; Zaktualizowano treść działu Kontakt; Usunięto ogłoszenie w dziale Nabór na stanowiska;
24.01.2023: Zaktualizowano treść deklaracji dostępności
20.01.2023: Usunięto nieaktualne przetargi: Usługa polegająca na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak, Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Dostawa fabrycznie nowej wysokoobrotowej dmuchawy promieniowej; Dodano informację o uruchomieniu platformy zakupowej;
09.12.2022: Dodano informację o wyniku postępowania na stałą bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia;
07.12.2022: Usunięto nieaktualne przetargi: dostawa, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej, usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych, sukcesywna dostawa do 3.500 litrów preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych;
06.12.2022: Dodano informację o wyniku postępowania na usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych;
02.12.2022: Dodano informację o postępowaniu na kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej dla GWDA sp. z o.o.;
23.11.2022: Zmieniono strukturę organizacyjną;
15.11.2022: Dodano kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia do przetargu na usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych, dodano informację z otwarcia ofert dla przetargu na usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych;
08.11.2022: Dodano zapytanie ofertowe na naprawę pęknięć placu betonowego;
31.10.2022: Dodano przetarg na usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych;
28.10.2022: Dodano kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia do przetargu na stałą bezpośrednią ochrona fizyczna osób i mienia; dodano informację z otwarcia ofert do przetargu na stałą bezpośrednią ochrona fizyczna osób i mienia;
18.10.2022: Dodano przetarg na stałą bezpośrednią ochrona fizyczna osób i mienia;
14.10.2022: Dodano zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2022 i 2023;
05.10.2022: Dodano informację o wyniku postępowania dla przetargu na dostawę fabrycznie nowej wysokoobrotowej dmuchawy promieniowej;
27.09.2022: Dodano kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia do przetargu na dostawę fabrycznie nowej wysokoobrotowej dmuchawy promieniowej; usunięto nieaktualne przetargi na: dostawę sprasowanej słomy; dostawę polielektrolitu; usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych ścieków; dostawę, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej; dodano informację z otwarcia ofert dla przetargu na dostawę fabrycznie nowej wysokoobrotowej dmuchawy promieniowej;
20.09.2022: Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ oraz zmieniono załącznik nr 1 do SWZ dla przetargu na dostawę fabrycznie nowej wysokoobrotowej dmuchawy promieniowej;
19.09.2022: Dodano zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg;
15.09.2022: Dodano informację o wyniku postępowania dla przetargu na budowę instalacji fotowoltaicznej;
13.09.2022: Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ dla przetargu na dostawę fabrycznie nowej wysokoobrotowej dmuchawy promieniowej; 05.09.2022: Dodano przetarg na dostawę fabrycznie nowej wysokoobrotowej dmuchawy promieniowej;
23.08.2022: Dodano zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu przerzucarki do kompostu Backhus A45; usunięto zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu przerzucarki do kompostu Backhus 17.43;
08.08.2022: Dodano zapytanie ofertowe na wykonanie przeglądu przerzucarki do kompostu Backhus 17.43;
04.08.2022: Dodano informację z otwarcia ofert do przetargu na budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
04.08.2022: Dodano kwotę przenaczoną na sfinansowanie zamówienia do przetargu na budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
02.08.2022: Dodano odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ do przetargu na budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
27.07.2022: Dodano zapytanie ofertowe na dostawę wraz z montażem 4 nowych opon do przyczepy rolniczej;
26.07.2022: Dodano odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ do przetargu na budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
15.07.2022: Dodano przetarg na budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
14.07.2022: Usunięto nieaktualne zapytania ofertowe na: usługę polegająca na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak oraz wykonanie stacjonarnego monitorowania stężeń metanu; dodano informację o wyniku postępowania do przetargu na usługę polegająca na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak;
04.07.2022: Dodano kwotę przenaczoną na sfinansowanie zamówienia do przetargu na usługę polegającą na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak; dodano informację z otwarcia ofert do przetargu na usługę polegającą na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak; dodano informację o wyniku postępowania do przetargu na dostawę słomy;
01.07.2022: Dodano informację o wyniku postępowania dla przetargu na usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych;
28.06.2022: Dodano informację o wyniku postępowania dla przetargu na dostawę preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych;
23.06.2022: Dodano przetarg na usługę polegającą na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak;
21.06.2022: Dodano kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia dla przetargu na dostawę słomy oraz na dostawę preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych; dodano informację z otwarcia ofert dla przetargu na dostawę słomy oraz na dostawę preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych;
17.06.2022: Poprawiono oczywiste omyłki w datach publikacji przetergów; usunięto nieaktualne przetargi na: usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych oraz dostawę polielektrolitu;
14.06.2022: Dodano kwotę przenaczoną na sfinansowanie zamówienia do przetargu na usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych; dodano informację z otwarcia ofert dla przetargu na usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych
13.06.2022: Dodano informację o wyniku postępowania do przetargu na dostawę wirówki;
09.06.2022: Dodano przetarg na dostawę preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych;
03.06.2022: Dodano kwotę przenaczoną na sfinansowanie zamówienia do przetargu na dostawę wirówki; dodano informację z otwarcia ofert dla przetargu na dostawę wirówki;
01.06.2022: Dodano przetarg na usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych;
25.05.2022: Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dla przetargu na dostawę, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej; zamieszczono aktualny Akt Założycielski Spółki;
23.05.2022: Dodano informację o wyniku postępowania dla przetargu na dostawę polielektrolitu;
20.05.2022: Dodano przetargi na: dostawę do kompostowni sprasowanej słomy oraz dostawę, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej;
12.05.2022: Usunięto zapytania ofertowe na: wymianę zasuw odcinających w ciągu spustu osadu z osadnika wstępnego, wykonanie projektu systemu detekcji gazu w budynku pompowni ścieków, remont i uszczelnienie wałów odgradzających kwatery na polach irygacyjnych; dodano zapytania ofertowe na: rozdrabnianie mobilnym urządzeniem typu rębak, wykonanie stacjonarnego monitorowania stężeń metanu i siarkowodoru;
09.05.2022: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych;
05.05.2022: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej;
25.04.2022: Usunięto przetargi: dostawa polielektrolitu (ZP.9.2021) i czyszczenie kanalizacji (ZP.1.2022); dodano kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia dla przetargu dostawa polielektrolitu; dodano informację z otwarcia ofert do przetargu dostawa polielektrolitu;
21.04.2022: Dodano odpowiedź na pytanie dot. wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia dla postępowania na dostawę polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej;
20.04.2022: Dodano odpowiedź na pytanie dot. wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia dla postępowania na dostawę polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej;
13.04.2022: Dodano przetarg na dostawę polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej;
12.04.2022: Dodano kwotę przeznaczoną na zamówienie i informację z otwarcia ofert dla postępowania na dostawę, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej;
08.04.2022: Dodano odpowiedź na pytanie dot. wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia dla postępowania na dostawę, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków;
07.04.2022: Dodano odpowiedź na pytanie dot. wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia dla postępowania na dostawę, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej na terenie oczyszczalni ścieków; dodano kwoty przeznaczone na realizację zamówienia dla postępowania na usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych; dodano informację z otwarcia ofert dla postępowania na usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych;
06.04.2022: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej;
04.04.2022: Usunięto pomyłkowo dodany plik w przetargu na usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych;
21.03.2022: Dodano przetarg na usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych;
23.03.2022: Dodano zapytanie ofertowe na wymianę na nowe 2 szt. zasuw odcinających w ciągu spustu osadu z osadnika wstępnego;
22.03.2022: Dodano informację o unieważnieniu przetargu na usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych;
21.03.2022: Dodano przetarg na dostawę, montaż i rozruch nowej wirówki dekantacyjnej;
16.03.2022: Dodano informację o wyniku postępowania dla przetargu na dostawę polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej;
11.03.2022: Dodano zapytanie ofertowe na wykonanie projektu systemu detekcji gazu w budynku pompowni ścieków;
08.03.2022: Dodano kwotę przeznaczoną na zamówienie do przetargu usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych; dodano informację z otwarcia ofert do przetargu usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych;
04.02.2022: Dodano "Odpowiedzi na pytanie dotyczące wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia" do zamówienia usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych;
28.02.2022: Dodano informację o wyniku postępowania: Usługi inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej oraz usługi czyszczenia sieci kanalizacyjnej;
25.02.2022: Dodano przetarg na usługi poboru próbek oraz analiz fizyko-chemicznych;
23.02.2022: Dodano zapytanie ofertowe na Remont i uszczelnienie wałów odgradzających kwatery na polach irygacyjnych w rejonie kanału odpływowego;
22.02.2022: Dodano kwotę przeznaczoną na zamówienie do przetargu na dostawę polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej; usunięto przetargi na: budowę na terenie kompostowni GWDA w Pile naziemnego zbiornika wody p.poż. i wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi; dodano informację z otwarcia ofert do przetargu na dostawę polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej;
14.02.2022: Dodano przetarg na dostawę polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej;
09.02.2022: Dodano kwotę przeznaczoną na Usługi inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej oraz usługi czyszczenia sieci kanalizacyjnej dodano informację z otwarcia ofert w przetargu Usługi inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej oraz usługi czyszczenia sieci kanalizacyjnej;
04.02.2022: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych;
01.02.2022: Dodano przetarg na Usługi inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej oraz usługi czyszczenia sieci kanalizacyjnej;
19.01.2022: Usunięto zapytania ofertowe: dostawa minikoparki, dostawa Ridera, naprawa instalacji fotowoltaicznej;
18-01-2022: Dodano wykaz kontroli przeprowadzonych w 2021 r.;
12-01-2022: Dodano zapytanie ofertowa na naprawę instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW;
10-01-2022: Dodano kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do przetargu dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych; dodano ogłoszenie o udzielenie zamówienia do przetargu na wykonywanie usług ładowarkami; dodano informację z otwarcia ofert dla przetargu dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych;
17-12-2021: Usunięto informację o naborze na stanowisko elektryk-konserwator; zaktualizowano informację o naborze na stanowisko automatyk; dodano postępowanie o udzielnie zamówienia: dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej dla oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o.;
03-12-2021: Dodano informację o wyniku postępowania dla przetargu: Wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi, o poj. naczynia min. 3 m3
16-11-2021: Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa Ridera Husqvarna P535HX Hybryda;
16-11-2021: Usunięto zapytania ofertowe: Wymiana dachu z blachy falistej, malowanie metalowej konstrukcji wiaty i Zimowe utrzymanie przejezdności dróg; Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa minikoparki;
09-11-2021: Dodano ofertę pracy automatyk;
04-11-2021: Dodano ofertę pracy elektryk-konserwator;
02-11-2021: Dodano informację z otwarcia ofert: Wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi, o poj. naczynia min. 3 m3.
02-11-2021: Dodano kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia: Wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi, o poj. naczynia min. 3 m3.
18-10-2021: Dodano zapytanie ofertowe na wymianę dachu z blachy falistej; Dokonano drobnej korekty (MB -> kB) w przetargu na budowę zbiornika p.poż.;
13-10-2021: Dodano zapytanie ofertowe na usługi odśnieżania dróg na terenie Spółki; dokonano drobnej korekty interpunkcji w ogłoszeniu przetergu na wykonywanie usług ładowarkami;
06-10-2021: Dodano przetarg na wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi, o poj. naczynia min. 3 m3;
24-09-2021
: Dodano zapytanie ofertowe na dostawę bębna do przesiewacza;
22-09-2021
: Usunięto zapytanie ofertowe na wykonanie okresowego przeglądu Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki; dodano zapytanie ofertowe na dostawę włókniny,
10-09-2021: Dodano informację o wyniku postępowania do przetargu na budowę zbiornika ppoż;
25-08-2021
: Dodano informację z otwarcia ofert do przetargu na budowę zbiornika ppoż; usunięto przetargi na: usługę polegającą na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak, dostawę preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych, dostawę sprasowanej słomy;
11-08-2021:
Usunięto zapytanie ofertowe na wykonanie prac polegających usunięciu korzeni wrastających w betonowy kanał, usunięto nieaktualne zapytanie oferowe na przegląd AKPiA, dodano nowe zapytanie ofertowe na przegląd AKPiA;
10-08-2021: Usunięto unieważniony przetarg i dodano nowy przetarg: Budowa na terenie kompostowni GWDA w Pile naziemnego zbiornika wody p.poż do zewnętrznego gaszenia pożaru ze stanowiskiem czerpania wody;
03-08-2021:
Zaktualizowano stronę główną (usunięto informacje dot. funkcjonowania spółki w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego), zaktualizowano stronę "majątek spółki";
16-07-2021: Dodano zapytanie ofertowe na przeglą AKPiA;
05-07-2021: Dodano zapytanie ofertowe na czyszczenie sieci; usunieo niaktualne zapytania ofertowe; dodano informację o wyniku postępowania dla przetargu na dostawę słomy;
28-06-2021: Dodano informację o wynikach postępowania dla przetargu na dostawę preparatów antyodorowych;
25-06-2021:
Dodano informację z otwarcia ofert do przetargu na dostawę słomy.
24-06-2021: Dodano kwotę przeznaczonę przez Zamawiającego na zamówienie dla przetargu na dostawę słomy; usunięto przetargi: Dostawę oleju napędowego oraz bezgotówkową dostawę benzyny bezołowiowej oraz Wymianę rurociągu DN 1400 oczyszczalni ścieków GWDA w Pile pod ulicą Młodych;
23-06-2021
: Dodano kwotę informację o wyniku postępowania do przetargu na usługę polegającą na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak,
16-06-2021: Dodano przetarg na dostawę słomy,
14-06-2021: Dodano kwotę przeznaczoną na zamówienie i informację z otwarcia ofertdo przetargu na usługę polegającą na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak;
07-06-2021: Dodano kwotę przeznaczoną na zamówienie do przetargu na dostawę preparatów antyodorowych; dodano zapytanie ofertowe na naprawę rynien; dodano informację z otwarcia ofert do przetargu na dostawę preparatów antyodorowych; dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania do przetargu na budowę zbiornika p.poż.
01-06-2021: Dodano przetarg na usługę polegającą na rozdrabnianiu mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak; dodano odpowiedź na pytanie do SWZ dla przetargu na dostawę preparatów antyodorowych
01-06-2021: Dodano zapytanie ofertowe na wymianę kręgu betonowego w punkcie zlewnym
31-05-2021: Dodano kwotę przeznaczoną na zamówienie oraz informację z otwarcia ofert do przetargu na budowę na terenie kompostowni GWDA w Pile naziemnego zbiornika wody p.poż do zewnętrznego gaszenia pożaru ze stanowiskiem czerpania wody
27-05-2021: Dodano zapytanie ofertowe na wykonanie malowania korony zbiornika
26-05-2021: Dodano zapytanie ofertowe na inwentaryzację instalacji elektrycznych, dodano przetarg na dostawę preparatów antyodorowych
18-05-2021: Dodano zapytanie ofertowe na modernizację oświetlenia zewnętrznego z systemem sterowania CityTouch
13-05-2021: Dodano: Wykaz kontroli przeprowadzonych GWDA sp. z o.o. w Pile w roku 2020 r., usunięto: ewidencję odbioru gruzu i ziemi z wykopów z budów
12-05-2021: Dodano przetarg na budowę na terenie kompostowni GWDA w Pile naziemnego zbiornika wody p.poż do zewnętrznego gaszenia pożaru ze stanowiskiem czerpania wody
11-05-2021: Dodano inforamcję o wynikach postępowania do przetargu na dostawę oleju napędowego oraz bezgotówkową dostawę benzyny bezołowiowej 95 do samochodów służbowych
07-05-2021: Dodano informację o wyborze oferty do przetargu na wymianę rurociągu DN 1400 pod ulicą Młodych
22-04-2021: Dodano kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia oraz informację z otwarcia ofert do przetargu na dostawę oleju napędowego oraz bezgotówkową dostawę benzyny bezołowiowej 95 do samochodów służbowych
21-04-2021: Dodano kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia do przetargu na wymianę rurociągu DN 1400 pod ulicą Młodych; dodano informację z otwarcia ofert do przetargu na wymianę rurociągu DN 1400 pod ulicą Młodych
13-04-2021: Dodano przetarg na: Dostawę oleju napędowego oraz bezgotówkową dostawę benzyny bezołowiowej 95 do samochodów służbowych
09-04-2021: Usunięto zapytania ofertowe: Dostawa nowej stacji przygotowania polielektrolitu; Usuniecie złogów piasku wraz z jego zagospodarowaniem z otwartej komory fermentacyjnej; Dostawa kwasu octowego; Przeprowadzenie procedury oceny zgodności z wymaganiami dyrektyw MD, LVD oraz EMC dla szaf sterowniczych pompowni ścieków; Dostawa 1860 sztuk membran EPDM
01-04-2021: Usunięto przetarg: na sukcesywną dostawę kwasu octowego, dodano przetarg na wymianę rurociągu DN 1400 pod ulicą Młodych; zmieniono Regulamin Zarządu,
16-03-2021: Zaktualizowano działy: Władze spółki, Tryba działania spółki, Działalność i usługi, Udostępnianie informacji publicznej, Kontakt, Skargi i wnioski, Polityka prywatności,
12-03-2021: Dodano zapytanie ofertowe na dostawę 1860 sztuk membran EPDM,
11-03-2021
: Dodano zapytanie ofertowe na przeprowadzenie procedury oceny zgodności z wymaganiami dyrektyw MD, LVD oraz EMC dla szaf sterowniczych pompowni ścieków, usunięto zapytania ofertowe na: Inwentaryzacja – odtworzenie dokumentacji technicznej - systemu monitoringu wizyjnego, Przeprowadzenie procedury oceny zgodności z wymaganiami dyrektyw MD, LVD oraz EMC dla szaf sterowniczych pompowni ścieków (nieaktualne), Dostawa dwóch kompletnych sztuk urządzeń dozujących preparaty antyodorowe
09-03-2021: Usunięto nabór na stanowisko elektryka-konserwatora,
08-03-2021: Dodano zapytanie ofertowe na dostawę kwasu octowego,
01-03-2021: Dodano zapytanie ofertowe na usuniecie złogów piasku wraz z jego zagospodarowaniem z otwartej komory fermentacyjnej,
23-02-2021: Usunięto nieaktualne i dodano nowe zapytanie ofertowe na dostawę nowej stacji przygotowania polielektrolitu,
17-02-2021
: Dodano zapytanie ofertowe: Inwentaryzacja – odtworzenie dokumentacji technicznej - systemu monitoringu wizyjnego na terenie oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o.
15-02-2021: Dodano zapytanie ofertowe na przeprowadzenie procedury oceny zgodności z wymaganiami dyrektyw MD, LVD oraz EMC dla szaf sterowniczych pompowni ścieków; usunięto zapytanie ofertowe na usługi w zakresie czyszczenia, transportu i inspekcji TV; usunięto zapytanie ofertowe na wykonanie remontu i uszczelnienia wałów odgradzających kwatery na polach irygacyjnych;
05-02-2021: Dodano ofertę pracy: elektryk konserwator,
02-02-2021: Usunięto zapytanie ofertowe na Elektrolizer wodoru H2; dodano zapytanie ofertowe na Usługi w zakresie czyszczenia, transportu i inspekcji TV,
01-02-2021: Dodano nr BDO,
27-01-2021: Dodano zapytanie ofertowe na dostawę dwóch kompletnych sztuk urządzeń dozujących preparaty antyodorowe;
25-01-2021
: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na sukcesywną dostawę kwasu octowego;
15-01-2021: Dodano zapytanie o cenę na dostawę elektrolizera wodoru, usunięto nieaktualne zapytania o cenę:
- Przyłączenie budynku krat do istniejącej infrastruktury sieciowej,
- Przyłączenie budynku krat do istniejącej infrastruktury sieciowej,
- Wymiana szafy zasilająco-sterowniczej biofiltra - obszar LKT,
- Badanie sprawozdania finansowego za lata obrotowe 2020 i 2021,
- Dostawa 5 sztuk rolek włókniny TOPTEX 200g/m2 Coverfabric TenCate (kolor zielony) do okrywania pryzm kompostowych,
- Dostawa: 120 sztuk klonu jesionolistego, 300 sztuk świerka kłującego,
- Zimowe utrzymanie przejezdości dróg będących na terenie siedziby Spółki,
- Dostawa 2 szt. szafek skrytkowych (depozytowych) do pracy w warunkach atmosferycznych,
- Dostawa ultradźwiękowego czujnika mętności – model 433SD producent Delta Mobrey,
- Wykonanie okresowego przeglądu Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki,
- Wykonanie prac remontowo-naprawczych infrastruktury budowlanej oczyszczalni ścieków GWDA w Pile,
- Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych w formule zaprojektuj i wybuduj.
14-01-2021: Dodano zapytanie o cenę na wykonanie remontu i uszczelnienia wałów odgradzających kwatery na polach irygacyjnych,
12-01-2021
: Zmieniono strukturę organizacyjną spółki; Dodano informację z otwarcia ofert dla przetargu na sukcesywną dostawę kwasu octowego,
08-01-2021: Zmieniono stronę Struktura własnościowa w zakresie wartości,
07-01-2021: Zmieniono stronę Status prawny w zakresie wartości kapitału zakładowego, dokonano drobnej poprawki edycyjnej w zakresie dostępności na stronie Władze,
30-12-2020: Dodano przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę kwasu octowego,
18-12-2020: Usunięto zakończony Przetarg nieograniczony na: Stała bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia GWDY sp. z o.o. w Pile,
10-12-2020: Dodano Deklarację Dostępności,
19-11-2020:
Dodano informację z wyboru oferty dla przetargu nieograniczonego na stałą, bezpośrednią ochrona fizyczna osób i mienia GWDY sp. z o.o. w Pile,
18-11-2020:
Dodano zapytanie ofertowe: Przyłączenie budynku krat do istniejącej infrastruktury sieciowej,
09-11-2020: Dodano informację z otwarcia ofert dla przetargu nieograniczonego na stałą, bezpośrednią ochrona fizyczna osób i mienia GWDY sp. z o.o. w Pile,
29-10-2020:
Dodano przetarg nieograniczony na stałą, bezpośrednią ochrona fizyczna osób i mienia GWDY sp. z o.o. w Pile,
05-10-2020: Dodano zapytania ofertowe: "Naprawa - wymiana odcinka drogi betonowej na terenie kompostowni GWDA w Pile".
29-09-2020: Dodano zapytania ofertowe: "Badanie sprawozdania finansowego..." i "Wymiana szafy zasilająco-sterowniczej biofiltra".
22-09-2020: Zmieniono dane majątku Spółki.
21-09-2020: Dodano zapytania ofertowe: Dostawa 5 sztuk rolek włókniny TOPTEX 200g/m2 Coverfabric TenCate (kolor zielony) do okrywania pryzm kompostowych.
Dostawa:
- 120 sztuk klonu jesionolistego, świeżo kopany z rozbudowanym systemem korzeniowym (bryła korzeniowa w jucie) – wymagana wysokość 170-200 cm;
- 300 sztuk świerka kłującego, świeżo kopany z rozbudowanym systemem korzeniowym (bryła korzeniowa w jucie) – wymagana wysokość 150-200 cm.
15-09-2020: Dodano informację o wyborze oferty dla przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych hermetyzacji dwóch punktów zlewczych wraz z posadowieniem biofiltra na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile.
14-09-2020: Dodano zapytanie ofertowe dotyczące odśnieżania dróg na terenie Spółki.
03-09-2020: Zaktualizowano strony: Tryb działania Spółki, Instrukcja obsługi BIP, Udostępnianie informacji publicznej, Ponowne wykorzystanie, Polityka prywatności w zakresie numerów Dzienników Ustaw.
28-08-2020: Dodano informację o wyborze oferty do przetargu nr GWDA/ZP/5/20/AO - "Przetarg nieograniczony, na sukcesywną dostawę 1.700 litrów preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych do GWDA sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Na Leszkowie 4 wraz z odbiorem pustych opakowań po preparacie."
25-08-2020: Dodano informację z otwarcia ofert do przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych hermetyzacji dwóch punktów zlewczych wraz z posadowieniem biofiltra na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile
19-08-2020: Dodano: Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ, załącznik nr 7 - mapa oczyszczalni, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych hermetyzacji dwóch punktów zlewczych wraz z posadowieniem biofiltra na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile.
12-08-2020: 
Dodano informację z otwarcia ofert dla przetargu nr GWDA/ZP/5/20/AO - "Przetarg nieograniczony, na sukcesywną dostawę 1.700 litrów preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych do GWDA sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Na Leszkowie 4 wraz z odbiorem pustych opakowań po preparacie."
07-08-2020: Dodano zapytanie ofertowe: "Dostawa 2 szt. szafek skrytkowych (depozytowych) do pracy w warunkach atmosferycznych."
06-08-2020: Dodano postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/6/20/AO - "Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych hermetyzacji dwóch punktów zlewczych wraz z posadowieniem biofiltra na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile."
31-07-2020: Dodano postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/5/20/AO - "Przetarg nieograniczony, na sukcesywną dostawę 1.700 litrów preparatu do neutralizacji uciążliwości odorowych do GWDA sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Na Leszkowie 4 wraz z odbiorem pustych opakowań po preparacie."
30-07-2020: Usunięto następujące przetargi:
"Przetarg nieograniczony, na dostawę sprasowanej słomy w ilości 3.300 Mg do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych. Zamówienie podzielone jest na 7 części."
"Przetarg nieograniczony na usługę rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak."
29-07-2020: Dodano zapytanie ofertowe: "Dostawa ultradźwiękowego czujnika mętności – model 433SD producent Delta Mobrey."
Usunięto następujące zapytania ofertowe:
"Dostawa dwóch sztuk kamer obrotowych wraz z niezbędnym osprzętem."
"Dostawa kwasu octowego o stężeniu 50% w ilości łącznej 40 ton w ciągu jednego roku, w dwóch partiach po 20 ton każda."
"Usługi w zakresie czyszczenia, transportu i inspekcji TV."
"Zdalny podgląd systemu SCADA iFIX."
23-07-2020: Dodano zapytanie ofertowe: "Wykonanie okresowego przeglądu Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki".
21-07-2020: Dodano zapytania ofertowe: "Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych w formule zaprojektuj i wybuduj" i "Wykonanie prac remontowo-naprawczych infrastruktury budowlanej oczyszczalni ścieków GWDA w Pile".
07-07-2020: Dodano zapytanie ofertowe: "Zdalny podgląd systemu SCADAiFIX".
01-07-2020: Zmieniono dane redaktora strony BIP, usunięto zapytanie ofertowe: "Dostawa 15 sztuk rolek włókniny TOPTEX 200 g/m2 Coverfabric TenCate(...)", dodano zapytanie ofertowe: "Usługi w zakresie czyszczenia, transportu i inspekcji TV".
30-06-2020: Usunięto następujące zapytania ofertowe:
Dostawa, montaż oraz rozruch bariery antyodorowej na terenie oczyszczalni ścieków GWDA, 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4.
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla hermetyzacji dwóch zbiorników ściekowych wraz z posadowieniem biofiltra.
Wykończenie (szczelne wyłożenie) ścian płytami z tworzywa sztucznego dla jednej komory pompowni ścieków.
Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego branży konstrukcyjnej oraz elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW.
29-06-2020: Dodano informację o wyborze oferty dla postępowania nr GWDA/ZP/4/20/AO.
26-06-2020: Dodano informację o wyborze oferty dla postępowania nr GWDA/ZP/3/20/AO.
10-06-2020: Dodano postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/4/20/AO - "Przetarg nieograniczony na usługę rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak."
10-06-2020: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/3/20/AO.
08-06-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Dostawa kwasu octowego o stężeniu 50% w ilości łącznej 40 ton w ciągu jednego roku, w dwóch partiach po 20 ton każda".
02-06-2020: Dodano zapytania ofertowe: "Dostawa dwóch sztuk kamer obrotowych wraz z niezbędnym osprzętem."
28-05-2020: Dodano postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/3/20/AO - "Przetarg nieograniczony, na dostawę sprasowanej słomy w ilości 3.300 Mg do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych. Zamówienie podzielone jest na 7 części."
20-05-2020: Dodano zapytania ofertowe: "Wykończenie (szczelne wyłożenie) ścian płytami z tworzywa sztucznego dla jednej komory pompowni ścieków."
"Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla hermetyzacji dwóch zbiorników ściekowych wraz z posadowieniem biofiltra."
"Dostawa, montaż oraz rozruch bariery antyodorowej na terenie oczyszczalni ścieków GWDA, 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4."
18-05-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego branży konstrukcyjnej oraz elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW."
13-05-2020: Usunięto następujące zapytania ofertowe:
"Usługa transportu odpadów samochodem typu hakowiec (stała umowa)."
"Zawarcie 3 letniej umowy na monitorowanie, zwalczanie i usuwanie szkodników zgodnie z obowiązującymi w tym temacie przepisami krajowymi i europejskimi z terenu oczyszczalni ścieków Gwda oraz kompostowni osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych w Pile, przy ul. Na Leszkowie 4."
"Koszenie skarp oraz czyszczenie dna rowu zrzutowego ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków  GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4."

 

 

12-05-2020: Usunięto następujące zapytania ofertowe:
"Wykonanie prac remontowo - naprawczych infrastruktury budowlanej oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4."
"Wykonanie prac remontowo - budowlanych w pomieszczeniach biurowych i socjalnych oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4."
"Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych w formie zaprojektuj i wybuduj na terenie Spółki GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4."
"Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego branży sanitarnej na wymianę rurociągu DN 1400 oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4."
"Dostawa oraz montaż filtrów odpylających dla dwóch silosów wapna na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile."
"Rozbudowa posiadanego systemu CityTouch oświetlenia zewnętrznego."

29-04-2020: Usunięto następujące przetargi:
"Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku dla GWDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością",
"Usługa ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku dla GWDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zamówienie podzielone jest na dwie części".
Uaktualniono zakładkę "Organizacja Spółki".
27-04-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Koszenie skarp oraz czyszczenie dna rowu zrzutowego ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4.". 
22-04-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Rozbudowa posiadanego systemu CityTouch oświetlenia zewnętrznego". 
14-04-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Zawarcie 3 letniej umowy na monitorowanie, zwalczanie i usuwanie szkodników zgodnie z obowiązującymi w tym temacie przepisami krajowymi i europejskimi z terenu oczyszczalni ścieków Gwda oraz kompostowni osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych w Pile, przy ul. Na Leszkowie".
10-04-2020: Uaktualniono zakładkę "Organizacja Spółki".
27-03-2020: Usunięto następujące zapytania ofertowe:
"Modernizacja systemu mocowania dolnego źródła pomp ciepła w reaktorze biologicznym oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4."
"Dostawa poprzez leasing samochodu osobowego z napędem elektrycznym minimum segmentu B."

18-03-2020: Zaktualizowano zakładę strony głównej.
18-03-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Dostawa oraz montaż filtrów odpylających dla dwóch silosów wapna na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile".
04-03-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego branży sanitarnej na wymianę rurociągu DN 1400 oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4".
03-03-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych w formie zaprojektuj i wybuduj na terenie Spółki GWDA, ul. Na Leszkowie 4".
26-02-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Dostawa 15 sztuk rolek włókniny TOPTEX 200 g/m2 Coverfabric TenCate (kolor zielony) do okrywania pryzm kompostowych celem redukcji gazów, substancji złowonnych oraz optymalizowania procesu kompostowania i zabezpieczenia pryzm kompostowych przed niekorzystnym oddziaływaniem czynników zewnętrznych."
25-02-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Usługa transportu odpadów samochodem typu hakowiec (stała umowa)."
Usunięto następujące zapytania ofertowe:
"Dostawa dwóch kompletnych sztuk urządzeń dozujących preparaty antyodorowe (wentylatorów) wraz z rozruchem na terenie zamawiającego."
"Wykonanie systemu monitoringu liczników elektrycznych na terenie zamawiającego, 64-920 Piła, Ul. Na Leszkowie 4.System ma się opierać na licznikach energii NMID30-1 lub NMID30-2 i umożliwiać zdalne odczytywanie i archiwizowanie odczytów rejestrów liczników."
"Naprawa wypraw (powłok) malarskich na zewnętrznych ścianach obiektów oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4."
"Modernizacja systemu napowietrzania komór tlenowych w dwóch reaktorach biologicznych oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4."
"Wykonanie dokumentacji remontu i uszczelnienia wałów ogradzających kwatery na polach irygacyjnych oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4."
24-02-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Modernizacja systemu mocowania dolnego źródła pomp ciepła w reaktorze biologicznym oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4."
19-02-2020: Dodano wykaz kontroli za rok 2019 w zakładce "Kontrole".
18-02-2020: Usunięto następujące zapytania ofertowe:
"Wykonanie prac myjki kół samochodów ciężarowych Moby Dick Quick 400C nr 110124",
"Dostawa przez leasing samochodu osobowego z napędem elektrycznym minimum segmentu B".
Dodano zapytanie ofertowe: "Dostawa poprzez leasing samochodu osobowego z napędem elektrycznym minimum segmentu B".
13-02-2020Dodano zapytanie ofertowe "Wykonanie prac remontowo - budowlanych w pomieszczeniach biurowych i socjalnych oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4.
11-02-2020Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w postępowaniu nr GWDA/ZP/2/20/AO.
10-02-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Wykonanie remontu myjki kół samochodów ciężarowych Moby Dick Quick 400C nr 110124".
07-02-2020: Dodano zapytanie ofertowe "Wykonanie prac remontowo - naprawczych infrastruktury budowlanej oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4."
28-01-2020: Dodano postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/2/20/AO - "Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku dla GWDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością."
24-01-2020Dodano zawiadomienie o wyborze oferty oraz unieważnieniu postępowania w postępowaniu nr GWDA/ZP/1/20/AO.
23-01-2020Dodano zapytanie ofertowe: "Wykonanie dokumentacji remontu i uszczelnienia wałów ogradzających kwatery na polach irygacyjnych oczyszczalni ścieków GWDA ul. Na Leszkowie 4."
16-01-2020Zmodyfikowano numer telefonu w zakładce "Załatwianie spraw" oraz dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/1/20/AO.
13-01-2020Dodano odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/1/20/AO.
13-01-2020Dodano zapytanie ofertowe: "Modernizacja systemu napowietrzania komór tlenowych w dwóch reaktorach biologicznych oczyszczalni ścisków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4."
10-01-2020: Dodano sprostowanie II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym nr GWDA/ZP/1/20/AO. 
09-01-2020: Dodano sprostowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym nr GWDA/ZP/1/20/AO, dodano zapytanie ofertowe: "Dostawa poprzez leasing samochodu osobowego z napędem elektrycznym minimum segmentu B" oraz usunięto zapytanie ofertowe "Dostawa poprzez leasing fabrycznie nowego wózka widłowego czołowego, czterokołowego z napędem elektrycznym".
08-01-2020: Dodano postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/1/20/AO - "Usługa ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku dla GWDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zamówienie podzielone jest na dwie części.".
07-01-2020: Dodano zapytanie ofertowe: "Naprawa wypraw (powłok) malarskich na zewnętrznych ścianach obiektów oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. Na Leszkowie 4.
03-01-2020: Usunięto następujące postępowania przetargowe: GWDA/ZP/11/19/AO, GWDA/ZP/12/19/AO, GWDA/ZP/13/19/AO.
19-12-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Wykonanie systemu monitoringu liczników elektrycznych na terenie zamawiającego, 64-920 Piła, Ul. Na Leszkowie 4. System ma się opierać na licznikach energii NMID30-1 lub NMID30-2 i umożliwiać zdalne odczytywanie i archiwizowanie odczytów rejestrów liczników."
04-12-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Dostawa dwóch kompletnych sztuk urządzeń dozujące preparaty antyodorowe (wentylatorów) wraz z rozruchem na terenie zamawiającego."
28-11-2019: Usunięto postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/10/19/AO - "Dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej dla oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile w ilości 50 ton".
26-11-2019: Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/11/19/AO.
22-11-2019: Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/13/19/AO oraz dodano zapytanie ofertowe o cenę: "Dostawa poprzez leasing fabrycznie nowego wózka widłowego czołowego, czterokołowego z napędem elektrycznym".
18-11-2019: Usunięto ofertę na stanowisko Rejestrator/Rejestratorka w zakładce "Nabór na stanowiska".
13-11-2019: Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/12/19/AO.
12-11-2019: Wydłużono termin składania ofert w naborze na stanowisko Rejestrator/Rejestratorka w zakładce "Nabór na stanowiska".
08-11-2019: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/13/19/AO.
07-11-2019: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/12/19/AO, oraz usunięto następujące zapytania ofertowe:
"Dostawa kwasu octowego o stężeniu 50% w ilości łącznej 40 ton w ciągu jednego roku, w dwóch partiach po 20 ton każda",
"Dostawa:
170 klon jednoslistny, świeżo kopany z rozbudowanym systemem korzeniowym - wymagana wysokość 170-200 cm,
300 sztuk świerka kłującego, świeżo kopany z rozbudowanym systemem korzeniowym (bryła korzeniowa w jucie) - wymagana wysokość 150-200 cm",
"Dostawa pompy dozującej w wykonaniu przeciwwybuchowym",
"Zimowe utrzymanie przejezdności dróg będących na terenie siedziby Spółki. Utrzymanie przejezdności ma polegać na:
- odśnieżaniu;
- likwidacji gołoledzi (piaskarka)."
30.10.2019: Dodano postępowanie przetargowe: "Usługa stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia GWDY sp. z o.o. w Pile stanowiącego obiekty oczyszczalni ścieków, kompostowni odpadów, centrum badawczo-rozwojowe OZE oraz obiekty administracyjne i socjalne położone w Pile przy ul. Na Leszkowie 4, wraz z ochroną interwencyjną obiektów zlokalizowanych na terenie Piły oraz gm. Szydłowo."
21-10-2019: Uaktualniono zakładkę "Skargi i wnioski" oraz usunięto następujące zapytania ofertowe:
"Przegląd, konserwacja węzła higienizacji osadu na terenie kompostowni GWDA w Pile",
"Malowanie i budowa elementów stalowych WKF",
"Upgrade systemu wizualizacji SCADA iFix z wer. 3.5 PL do wer. 6.0 PL",
"Wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi, o poj. naczynia min. 3 m3 w zakresie: załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych, układania pryzm kompostowych oraz wykonywanie innych prac na terenach administrowanych - będących w zarządzie Zamawiającego, np. wykonywanie prac na terenie gruzowiska odpadów, zlokalizowanego w Pile. Zamawiający dopuszcza także w ramach zamówienia prace poza terenem administrowanym przez Zamawiającego, np. świadczenie usług na rzecz innych podmiotów",
"Dostawa słupków drogowych ostrzegawczych metalowych do ogrodzenia łańcuchowego, wysokość 1650 mm z uszami do wpięcia łańcucha - kolor - biało - czerwone, średnica 60 mm, grubość ścianki 2 mm, ocynkowany i pomalowany proszkowo, oklejony czerwoną folią odblaskową. W górnej części oraz na środku po 2 ucha do łańcucha. Słupek posiada zaślepkę, która zapobiega dostawaniu się wody do środka słupka. Stan nowy - 55 sztuk.
Łańcuch ostrzegawczy, biało-czerwony, metalowy - 110 mb, (55 mb czerwony, 55 mb biały) do spięcia ww. słupków. Stan nowy",
"Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 GWDY sp. z o.o. 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4".
Usunięto również następujące postępowania przetargowe:
"Dostawa sprasowanej słomy w ilości 4.500 Mg do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych",
"Dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej dla oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w ilości 50 ton",
"Usługa rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak: mieszaniny gałęzi, konarów, karpin oraz innych części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy oraz targowisk, celem pozyskania zrębki o wielkości do 15 cm".
16.10.2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Dostawa kwasu octowego o stężeniu 50% w ilości łącznej 40 ton w ciągu jednego roku, w dwóch partiach po 20 ton każda."
10.10.2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Dostawa: 170 klon jednoslistny, świeżo kopany z rozbudowanym systemem korzeniowym - wymagana wysokość 170-200 cm, 300 sztuk świerka kłującego, świeżo kopany z rozbudowanym systemem korzeniowym (bryła korzeniowa w jucie) - wymagana wysokość 150-200 cm."
08.10.2019: Uaktualniono zakładkę "Organizacja Spółki" oraz dodano ofertę o pracę na stanowisko Rejestrator/Rejestratorka w zakładce "Nabór na stanowiska".
07.10.2019: Dodano postępowanie przetargowe: "Wykonywanie usługi ładowarkami jednonaczyniowymi o pojemności naczynia min. 3 m3."
04.10.2019: Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/11/19/AO.
26.09.2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Dostawa pompy dozującej w wykonaniu przeciwwybuchowym."
25.09.2019Dodano odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/11/19/AO.
24.09.2019: Dodano sprostowanie do SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/11/19/AO.
20.09.2019: Dodano postępowanie przetargowe: "Dostawa fabrycznie nowego mobilnego agregatu pompowego na przyczepie samochodowej wraz z osprzętem (rok produkcji nie straszy niż 2016 r.)"
12-09-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Zimowe utrzymanie przejezdności dróg będących na terenie siedziby Spółki. Utrzymanie przejezdności ma polegać na: - odśnieżaniu; - likwidacji gołoledzi (piaskarka)."
10-09-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 GWDY sp. z o.o. 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4."
09-09-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Dostawa słupków drogowych ostrzegawczych metalowych do ogrodzenia łańcuchowego, wysokość 1650 mm z uszami do wpięcia łańcucha - kolor - biało - czerwone, średnica 60 mm, grubość ścianki 2 mm, ocynkowany i pomalowany proszkowo, oklejony czerwoną folią odblaskową. W górnej części oraz na środku po 2 ucha do łańcucha. Słupek posiada zaślepkę, która zapobiega dostawaniu się wody do środka słupka. Stan nowy - 55 sztuk. Łańcuch ostrzegawczy, biało-czerwony, metalowy - 110 mb, (55 mb czerwony, 55 mb biały) do spięcia ww. słupków. Stan nowy."
05-09-2019: Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/10/19/AO.
28-08-2019: Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/9/19/AO.
14-08-2019: Dodano informację z otwarcia ofert postępowaniu nr GWDA/ZP/10/19/AO oraz dodano następujące zapytanie ofertowe: "Wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi, o poj. naczynia min. 3 m3 w zakresie: załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych, układania pryzm kompostowych oraz wykonywanie innych prac na terenach administrowanych - będących w zarządzie Zamawiającego, np. wykonywanie prac na terenie gruzowiska odpadów, zlokalizowanego w Pile. Zamawiający dopuszcza także w ramach zamówienia prace poza terenem administrowanym przez Zamawiającego, np. świadczenie usług na rzecz innych podmiotów.".
13-08-2019: Dodano informację z otwarcia ofert dodatkowych w postępowaniu nr GWDA/ZP/9/19/AO.
07-08-2019: Usunięto następujące zapytania ofertowe:
"Wykonanie okresowego przeglądu Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki według zestawienia ilościowego",
"Dostawa wraz z montażem 2 szt. garaży blaszanych na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4",
"Zakup 4 szt. bezkontaktowych radarowych przetworników poziomu cieczy w wykonaniu Ex, z możliwością bezprzewodowej parametryzacji za pomocą protokołu Bluetooth".

06-08-2019: Dodano postępowanie przetargowe "Dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej dla oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile w ilości 50 ton".
05-08-2019: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/9/19/AO.
01-08-2019: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr GWDA/ZP/8/19/AO.
31-07-2019: Usunięto postępowania przetargowe nr GWDA/ZP/7/19/AO, dodano zapytanie ofertowe: "Upgrade systemu wizualizacji SCADA iFix z wer. 3.5 do wer. 6.0 PL." oraz dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/8/19/AO.
30-07-2019: Dodano zapytanie ofertowe "Malowanie i budowa elementów stalowych WKF".
25-07-2019: Dodano postępowanie przetargowe: "Usługa rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak: mieszaniny gałęzi, konarów, karpin oraz innych części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy oraz targowisk, celem pozyskania zrębki o wielkości do 15 cm."
23-07-2019: Dodano informację o wyborze oferty (część 9) w postępowaniu nr GWDA/ZP/6/19/AO.
19-07-2019: Uaktualniono zakładkę "Organizacja Spółki".
18-07-2019: Dodano zapytanie ofertowe "Zakup 4 szt. bezkontaktowych radarowych przetworników poziomu cieczy w wykonaniu Ex, z możliwością bezprzewodowej parametryzacji za pomocą protokołu Bluetooth.".
17-07-2019: Dodano postępowanie przetargowe "Dostawa polielektrolitu w formie proszku do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej dla oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w ilości 50 ton".
16-07-2019: Dodano zapytanie ofertowe "Przegląd, konserwacja węzła higienizacji osadu na terenie kompostowni GWDA w Pile" oraz usunięto zapytanie ofertowe: "Usługi w zakresie czyszczenia, transportu i inspekcji TV".
12-07-2019: Dodano informację o wyborze oferty (część: 1,2,3,4,5,6,7,8,10) w postępowaniu nr GWDA/ZP/6/19/AO.
11-07-2019: Dodano zapytanie ofertowe "Dostawa wraz z montażem 2 szt. garaży blaszanych na terenie oczyszczalni ścieków GWDA, ul. Na Leszkowie 4".
10-07-2019: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w postępowaniu nr GWDA/ZP/7/19/AO.
09-07-2019: Uaktualniono dane w zakładce "Majątek Spółki".
08-07-2019: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/6/19/AO.
01-07-2019: Dodano zapytanie ofertowe o cenę: "Usługi w zakresie czyszczenia, transportu i inspekcji TV" wraz z załącznikami.
28-06-2019: Dodano odnośnik do zawiadomienia o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/6/19/AO.
26-06-2019: Uaktualniono zakładkę "Organizacja Spółki".
25-06-2019: Dodano zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/6/19/AO.
24-06-2019: Dodano zapytanie ofertowe o cenę: "Wykonanie okresowego przeglądu Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki według zestawienia ilościowego".
21-06-2019: Dodano informację z otwarcia ofert dotyczącą postępowania nr GWDA/ZP/7/19/AO.
17-06-2019Dodano odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/7/19/AO.
13-06-2019: Usunięto postępowanie przetargowe "Dostawa oleju napędowego oraz bezgotówkowa dostawa benzyny bezołowiowej 95 do samochodów służbowych. Zamówienie podzielone jest na 2 części" oraz następujące zapytania ofertowe:
"Wykonanie przyłącza wodociągowego do placu kompostowego - na terenie Oczyszczalni ścieków Gwda i przyległej kompostowni w Pile, ul. Na Leszkowie 4",
"Naprawa bieżni osadnika wtórnego oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. na leszkowie 4",
"Dostawa wraz z montażem centrali detekcji gazów na terenie Spółki GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4".
12-06-2019: Dodano postępowanie przetargowe "Dostawa fabrycznie nowego mobilnego agregatu pompowego na przyczepie samochodowej wraz z osprzętem (rok produkcji nie starszy niż 2016 r.)".
05-06-2019: Dodano zapytanie ofertowe "Dostawa wraz z montażem centrali detekcji gazów na terenie Spółki GWDA, ul. Na Leszkowie 4".
04-06-2019: Dodano zapytanie ofertowe "Wykonanie przyłącza wodociągowego do placu kompostowego - na terenie Oczyszczalni ścieków Gwda i przyległej kompostowni w Pile, ul. Na Leszkowie 4".
27-05-2019: Zamieniono sformułowanie "Numer ogłoszenia" na "Numer postępowania".
24-05-2019: Dodano postępowanie przetargowe "Dostawa sprasowanej słomy w ilości 4.500 Mg do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, przy ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Młodych.
23-05-2019: Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/5/19/AO.
15-05-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Naprawa bieżni osadnika wtórnego oczyszczalni ścieków GWDA w Pile ul. na Leszkowie 4."
13-05-2019: Usunięto postępowania przetargowe nr GWDA/ZP/3/19/AO oraz GWDA/ZP/4/19/AO.
09-05-2019: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/5/19/AO.
07-05-2019: Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, modyfikację treści SIWZ oraz poprawiony załącznik nr 2 w postępowaniu nr GWDA/ZP/5/19/AO. Usunięto następujące zapytanie ofertowe o cenę: "Dostawa nowej hali typu tunelowego wraz z montażem."
30-04-2019: Dodano zapytanie ofertowe "Dostawa nowej hali typu tunelowego wraz z montażem."
24-04-2019: Usunięto następujące zapytania ofertowe: "Montaż i rozruch stacji meteo na terenie Kompostowni w Pile, przy ul. Na Leszkowie 4", oraz "Naprawa wypraw (powłok) malarskich na zewnętrznych ścianach zbiorników oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4."
Dodano postępowanie przetargowe: Dostawa oleju napędowego oraz bezgotówkowa dostawa benzyny bezołowiowej 95 do samochodów służbowych. Zamówienie podzielone jest na 2 części."

11-04-2019: Dodano informację o wyborze oferty na część I w postępowaniu nr GWDA/ZP/3/19/AO.
10-04-2019: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w postępowaniu nr GWDA/ZP/4/19/AO.
02-04-2019: Dodano zapytanie ofertowe "Naprawa wypraw (powłok) malarskich na zewnętrznych ścianach zbiorników oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4.
26-03-2019: Usunięto następujące zapytania ofertowe:
Montaż kamer przemysłowych na terenie GWDA w Pile, Ul. Na Leszkowie 4,
Zakup 9 sztuk akumulatorów do pojazdu elektrycznego Romet 4E,
Świadczenie usługi dostawy Internetu za pomocą łącza światłowodowego do siedziby zamawiającego, 64-920 Piła, Ul. Na Leszkowie 4,
Montaż dźwigu towarowego w formie zaprojektuj i wybuduj,
Dostawa do siedziby zamawiającego 120 szt. płyt drogowych typu JUMBO 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm podwójnie zbrojonych. Miejsce dostawy - 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4,
Dostawa do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na Leszkowie 4 oraz Młodych, sprasowanej słomy w kostkach wielkogabarytowych lub w balotach zwijanych  - bela o wym. min. 120 x 120 cm, w ilości do 400 Mg,
Opracowanie niżej wymienionych opracowań i dokumentacji dla Oczyszczalni Ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (wszystkich jej obiektów kompleksowo):
OZW - ocena zagrożenia wybuchem,
ORW - ocena ryzyka wybuchu,
DZPW - dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

25-03-2019: Dodano informację o wyborze oferty na część II w postępowaniu nr GWDA/ZP/3/19/AO oraz usunięto postępowanie nr GWDA/ZP/2/19/AO.
21-03-2019: Dodano zapytanie ofertowe "Montaż i rozruch stacji meteo na terenie Kompostowni w Pile, przy ul. Na Leszkowie 4".
19-03-2019: Usunięto zapytanie ofertowe "Wykonanie i dostawa 2 sztuk ram stalowych z zamontowanymi płytami poliuretanowymi do piaskownika".
18-03-2019: Usunięto ofertę pracy na stanowisko Dyspozytor-Główny elektryk w zakładce "Nabór na stanowiska".
13-03-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Opracowanie niżej wymienionych opracowań i dokumentacji dla Oczyszczalni Ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (wszystkich jej obiektów kompleksowo): OZW - ocena zagrożenia wybuchem, ORW - ocena ryzyka wybuchu, DZPW - dokument zabezpieczenia przed wybuchem.".
12-03-2019: Dodano edytowalne załączniki do zapytania ofertowego: "Dostawa do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na Leszkowie 4 oraz Młodych, sprasowaniej słomy w kostkach wielkogabarytowych lub w balotach zwijanych - bela o wym. min. 120 x 120 cm, w ilości do 400 Mg" oraz dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/4/19/AO.
11-03-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Dostawa do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na Leszkowie 4 oraz Młodych, sprasowaniej słomy w kostkach wielkogabarytowych lub w balotach zwijanych - bela o wym. min. 120 x 120 cm, w ilości do 400 Mg".
06-03-2019: Dodano odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/4/19/AO.
05-03-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Wykonanie i dostawa 2 sztuk ram stalowych z zamontowanymi płytami poliuretanowymi do piaskownika".
01-03-2019: Dodano postępowanie przetargowe: "Dostawa fabrycznie nowego, mobilnego agregatu pompowego na przyczepie samochodowej wraz z osprzętem (rok produkcji nie starszy niż 2016) oraz usunięto postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/1/19/AO.
28-02-2019: Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/2/19/AO.
27-02-2019: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/3/19/AO.
25-02-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Świadczenie usługi dostawy Internetu za pomocą łącza światłowodowego do siedziby zamawiającego, 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4" .
21-02-2019: Dodano odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/3/19/AO.
19-02-2019: Dodano odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/3/19/AO.
18-02-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Montaż dźwigu towarowego w formie zaprojektuj i wybuduj", informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym nr GWDA/ZP/2/19/AO oraz odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/3/19/AO.
15-02-2019: Uaktualniono zakładki "Załatwianianie spraw" oraz "Ochrona danych osobowych", usunięto następujące zapytania ofertowe:
"Wykonanie prac związanych z przystosowaniem barierek ochronnych otwartych zbiorników WKF do aktualnych przepisów z zakresu BHP według własnej koncepcji podpartej doświadczeniem",
"Prace serwisowe związane z usuwaniem awarii AKPiA punktu zlewczego ścieków dowożonych w m. Szydłowo powiat Piła",
"Malowanie wnętrz budynków socjalno-biurowych Spółki GWDA",
"Wykonanie wraz z dostawą oraz instalacją dwóch separatorów piasku",
"Montaż kamer przemysłowych na terenie GWDA w Pile, Ul. Na Leszkowie 4",
"Montaż dźwigu towarowego w formule zaprojektuj i wybuduj".
14-02-2019: Dodano odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnien treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/2/19/AO.
13-02-2019: Uaktualniono zakładkę "Działalność i usługi".
12-02-2019: Dodano następujące zapytania ofertowe:
"Zakup 9 sztuk akumulatorów do pojazdu elektrycznego Romet 4E",
"Dostawa do siedziby zamawiającego 120 szt. płyt drogowych typu JUMBO 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm podwójnie zbrojonych. Miejsce dostawy - 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4",
"Montaż kamer przemysłowych na terenie GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4.
Dodano postępowanie przetargowe: "Budowa centrum badawczo-rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile. Zamówienie podzielone jest na dwie części."

08-02-2019: Dodano postępowanie przetargowe: "Wykonywanie poboru próbek do analizy oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych ścieków, osadów ściekowych, kompostów (nawozów organicznych), organicznych środków poprawiających właściwości gleby, środków wspomagających uprawę roślin (podłoża do upraw) i innych odpadów oraz monitoring hałasu."
05-02-2019: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu przetargu w postępowaniu przetargowym nr GWDA/ZP/1/19/AO.
31-01-2019: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym nr GWDA/ZP/1/19/AO.
24-01-2019: Dodano odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnien treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/1/19/AO oraz usunięto następujące zapytania ofertowe:
Dostawa dwóch kompletnych sztuk urządzeń dozujących preparaty antyodorowe (wentylatory) wraz z rozruchem na terenie zamawiającego,
Wykonanie jednego odcinka kanalizacji teletechnicznej na tereni Spółki GWDA sp. z o.o. w Pile.
22-01-2019: Dodano odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnien treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/1/19/AO oraz dodano zapytanie ofertowe: "Montaż dźwigu towarowego w formie zaprojektuj i wybuduj.
17-01-2019: Usunięto błędny plik z załącznika nr 5 w postępowaniu przetargowym: "Budowa centrum badawczo-rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile. Zamówienie podzielone jest na dwie części." oraz z załącznika "Dokumentacja techniczna " w tym samym postępowaniu przetargowym.
16-01-2019: Dodano postępowanie przetargowe: "Budowa centrum badawczo-rozwojowego OZE przez GWDA sp. z o.o. w Pile. Zamówienie podzielone jest na dwie części."
15-01-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Montaż kamer przemysłowych na terenie GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4".
14-01-2019: Dodano zapytanie ofertowe: "Wykonanie wraz z dostawą oraz instalacją dwóch separatorów piasku".
11-01-2019: Dodano nabór na stanowisko Dyspozytor-Główny elektryk.
09-01-2019: Usunięto nabór na stanowisko dyspozytor-główny elektryk, uaktualniono zakładki "Organizacja spółki" jak również "Kontrole" oraz dodano zapytanie ofertowe: "Malowanie wnętrz budynków socjalno-biurowych Spółki GWDA.
08-01-2019: Uaktualniono zakładkę "Władze" o regulamin zarządu.
07-01-2019: Przedłużono termin naboru na stanowisko dyspozytor-główny elektryk.
04-01-2019: Uaktualniono zakładkę "Organizacja spółki" o aktualny schemat organizacyjny.
03-01-2019: Uaktualniono zakładkę "Władze" o aktualny regulamin rady nadzorczej.
02-01-2019: Dodano następujące zapytania ofertowe:
Wykonanie jednego odcinka kanalizacji teletechnicznej na terenie Spółki GWDA sp. z o.o. w Pile,
Prace serwisowe związane z usuwaniem awarii AKPiA punktu zlewczego ścieków dowożonych w m. Szydłowo powiat Piła,
Wykonanie prac związanych z przystosowaniem barierek ochronnych otwartych zbiorników WKF do aktualnych przepisów z zakresu BHP według własnej koncepcji podpartej doświadczeniem.
Usunięto następujące zapytania ofertowe:
Krótkoterminowy wynajem wirówki dekantacyjnej - wersja konterowa lub na podwoziu,
Wymiana wykładziny podłogowej winylowej w budynku biurowym (korytarze) o łącznej powierzchni ok. 110 m2,
Wykonanie naprawczych prac budowlanych w zakresie odnowienia powłoki polimocznikowej wewnątrz zbiorników oczyszczalni ścieków o łącznej powierzchni ok. 4-6 m2,
Wykonanie operatu przeciwpożarowego dla GWDA sp. z o.o.,
Kruszenie na frakcje 0-60 mm wraz z załadunkiem do kruszarki elementów betonowych, gruzu ceglanego magazynowanego na terenie administrowanym przez GWDA sp. z o.o., zlokalizowanym 64-920 Piła, woj. wielkopolskie - Gruzowisko, wjazd od ulicy Przemysłowej z wykorzystaniem kruszarki oraz młota do kruszenia betonu celem przygotowania ich pod kruszarkę. Szacowana łączna ilość materiału, około 1000-1300 Mg.


Rok 2018

17-12-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa dwóch kompletnych sztuk urządzeń dozujących preparaty antyodorowe (wentylatory) wraz z rozruchem na terenie zamawiąjącego.
12-12-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Krótkoterminowy wynajem wirówki dekantacyjnej - wersja kontenerowa lub na podwoziu.
30-11-2018: Uaktualniono zakładkę "Rachunek bankowy".
28-11-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Wymiana wykładziny podłogowej winylowej w budynku biurowym (korytarze) o łącznej powierzchni ok. 110m
26-11-2018: Uaktualniono zakładkę "Akt założycielski" jak również usunięto następujące postępowania przetargowe:
nr GWDA/ZP/8/18/AO oraz GWDA/ZP/10/18/AO.

19-11-2018: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr GWDA/ZP/10/18/AO oraz usunięto postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/9/18/AO.
16-11-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Kruszenie na frakcje 0-60 mm wraz z załadunkiem do kruszarki elementów betonowych, gruzu celganego, magazynowanego na terenie administrowanym przez Gwda sp. z o.o. zlokalizowanym 64-920 Piła, woj. wielkopolskie - Gruzowisko, wjazd od ul. Przemysłowej z wykorzystaniem kruszarki oraz młota do kruszenia betonu (przy kruszeniu większych elementów np. płyty drogowe, słupy, nagrobki) celem przygotowania ich pod kruszarkę.
Szacowana łączna ilość materiału około 1000-1300 Mg.
Usunięto następujące zapytania ofertowe:
Dostawa do siedziby zamawiającego 3 szt. kontenerów stalowych KP-7 otwartych.
Zimowe utrzymanie przejezdności dróg będących na terenie siedziby Spółki.
Wymiana i pogłębienie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 wraz z wymianą studni betonowej fi 1000 w miejscowości Szydłowo, gm. Szydłowo.

Dostawa 100 sztuk klonu jednolistnego (bryła korzeniowa w jucie) wymagana wysokość 150-200 cm oraz 100 sztuk świerka kłującego (bryła korzeniowa w jucie) wymagana wysokość 150-200 cm z dostawą do siedziby zamawiającego, zlokalizowanej w Pile przy ul. Na Leszkowie 4.
Dostawa do siedziby zamawiającego 120 szt. płyt drogowych typu JUMBO 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm podwójnie zbrojonych.
Wykonanie okresowego przeglądu aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki według zestawienia ilościowego.
Wykonanie prac budowlanych w zakresie:
1. Naprawa wypraw kominów wentylacyjnych na dachu budynku administracyjnego;
2. Naprawa punktowych odspojeń wypraw malarskich w reaktorach biologicznych;
3. Naprawa fundamentu biofiltra (korozja betonu);
4. Malowanie skorodowanej bramy wejściowej do budynku krat;
5. Nałożenie nowej powłoki bitumicznej na zewnątrz komory Pompowni Ścieków Oczyszczonych;
6. Naprawa zacieku przy wylocie wentylacji w budynku socjalnym.
07-11-2018: Usunięto ofertę pracy na stanowisko Asystent/Asystentka Zarządu.
05-11-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Wykonanie naprawczych prac budowlanych w zakresie odnowienia powłoki polimocznikowej wewnątrz zbiorników oczyszczalni ścieków o łączej powierzchni ok. 4-6 m2.
02-11-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Wykonanie operatu przeciwpożarowego dla GWDA sp. z o.o.
29-10-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa do siedziby zamawiającego 3 szt. kontererów stalowych KP-7 otwartych.
25-10-2018: Dodano ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniach nr GWDA/ZP/8/18/AO oraz GWDA/ZP/9/18/AO, dodano postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/10/18/AO, jak również dodano zapytanie ofertowe:
Wykonanie prac budowlanych w zakresie:
1. Naprawa wypraw kominów wentylacyjnych na dachu budynku administracyjnego;
2. Naprawa punktowych odspojeń wypraw malarskich w reaktorach biologicznych;
3. Naprawa fundamentu biofiltra (korozja betonu);
4. Malowanie skorodowanej bramy wejściowej do budynku krat;
5. Nałożenie nowej powłoki bitumicznej na zewnątrz komory Pompowni Ścieków Oczyszczonych;
6. Naprawa zacieku przy wylocie wentylacji w budynku socjalnym.

24-10-2018: Dodano ofertę pracy na stanowisko Asystent/Asystentka Zarządu.
17-10-2018: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/9/18/AO.
15-10-2018: Dodano informację z otwarcia ofert dodatkowych w postępowaniu nr GWDA/ZP/8/18/AO.
10-10-2018: Dodano zapytanie ofertowe: "Wymiana i pogłębienie odcinka sieci kanalizacji sanitarernej fi 200 wraz z wymianą studni betonowej fi 1000 w miejscowości Szydłowo, gm. Szydłowo."
09-10-2018: Dodano ofertę pracy na stanowisko Dyspozytor/Główny energetyk, dodano postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/9/18/AO oraz dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu GWDA/ZP/8/18/AO.
28-09-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa 100 sztuk klonu jednolistnego (bryła korzeniowa w jucie) wymagana wysokość 150-200 cm oraz 100 sztuk świerka kłującego (bryła korzeniowa w jucie) wymagana wysokość 150-200 cm z dostawą do siedziby zamawiającego, zlokalizowanej w Pile przy ul. Na Leszkowie 4.
24-09-2018: Dodano postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/8/18/AO - Usługa rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak: mieszaniny gałęzi, konarów, karpin oraz innych części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogródków, parków, cmentarzy oraz targowisk, celem pozyskania zrębki o wielkości do 15 cm.
21-09-2018: Usunięto postępowanie nr GWDA/ZP/7/18/AO oraz dodano zapytanie ofertowe "Dostawa do siedziby zamawiającego 120 szt. płyt drogowych typu JUMBO 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm podwójnie zbrojonych.
30-08-2018: Dodano zawiadomienie w postępowaniu nr GWDA/ZP/7/18/AO.
27-08-2018: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/7/18/AO.
09-08-2018: Dodano postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/7/18/AO.
07-08-2018: Usunięto zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawie polegającej na wynajmie wirówki dekantacyjnej do odwirowania osadu ściekowego na okres 36 miesięcy.
Usunięto następujące zapytania ofertowe:

Dostawa podzespołów AKPiA firmy Siemens według zestawienia.
Pomalowanie pomieszczenia biurowego.
Wypożyczenie drogowej sygnalizacji wahadłowej.
Usługa w zakresie czyszczenia, transportu i inspekcji TV.
Zaprojektowanie, dostarczenie oraz montaż mebli biurowych w budynku administracyjnym GWDY sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4.
06-08-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Wykonanie okresowego przeglądu aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki według zestawienia ilościowego.
25-07-2018: Dodano następujące zapytanie ofertowe: Dostawa podzespołów AKPiA firmy Siemens według zestawienia.
17-07-2018: Usunięto postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/5/18/AO.
11-07-2018: Usunięto postępowanie przetargowe nr GWDA/ZP/3/18/AO.
09-07-2018: Dodano następujące zapytanie ofertowe: Wypożyczenie drogowej sygnalizacji wahadłowej oraz Pomalowanie pomieszczenia biurowego.
05-07-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Usługa czyszczenia, transportu i inspekcji TV.
28-06-2018: Uaktualniono zakładki "Kontakt" oraz "Majątek Spółki".
26-06-2018: Dodano informację z rozstrzygnięcia przetargu w postępowaniu nr GWDA/ZP/5/18.
Usunięto "Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: robotę budowlaną, polegającą na bezwykopowej renowacji wnętrza rurociągu stalowego o średnicy 1200 mm i długości 39 mb."
Usunięto następujące zapytania ofertowe:
Wypożyczenie dwóch przyczep kempingowych.
Wykonanie wraz z dostawą oraz instalacją filtra powietrza ze złożem biologicznym.
Wykonanie projektu budowlanego hali garażowej.
Bezwykopowa renowacja rurociągu stalowego o średnicy 1200 mm i długości 39 mb.
Dostawa przecinaka do bel okrągłych słomy.
Wykonanie i dostawa 2 sztuk ram stalowych z zamontowanymi płytami poliuretanowymi do piaskownika.
Dostawa do siedziby zamawiającego 150 szt. płyt drogowych typu JUMBO 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm podwójnie zbrojonych.
Dostawa do siedziby zamawiającego 30 sztuk drogowych płyt betonowych typu MON.
25-06-2018: Usunięto postępowania: GWDA/ZP/1/18/AO oraz GWDA/ZP/2/18.
22-06-2018: Dodano informację o zakończeniu dialogu technicznego - bezwykopowa renowacja rurociągu.
14-06-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Zaprojektowanie, dostarczenie oraz montaż mebli biurowych w budynku administracyjnym GWDY sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszkowie 4.
14-06-2018: Dodano informację o rozstrzygnięciu przetargu w postępowaniu nr GWDA/ZP/5/18.
13-06-2018: Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/3/18/AO.
08-06-2018: Dodano informację o zakończeniu dialogu technicznego - wynajem wirówki.
06-06-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Wykonanie wraz z dostawą oraz instalacją filtra powietrza ze złożem biologicznym.
05-06-2018: Uaktualniono nr kontaktowy w zakładce przetargi, zapytania ofertowe i dialog techniczny.
05-06-2018: Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/1/18/AO.
30-05-2018: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/5/18.
29-05-2018: Dodano informację o przedłużeniu dialogu technicznego-2, zaktualizowano zakładkę "Organizacja Spółki" oraz dodano następujące zapytania ofertowe:
Wykonanie projektu budowlanego hali garażowej.
Bezwykopowa renowacja rurociągu stalowego o średnicy 1200 mm i długości 39 mb.
25-05-2018: Dodano kategorię "Ochrona danych osobowych".
16-05-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa przecinaka do bel okrągłych słomy oraz dodano wykaz kontroli za rok 2017.
09-05-2018: Uaktualniono zakładkę "Tryb działania Spółki".
08-05-2018: Dodano informację o przedłużeniu dialogu technicznego.
08-05-2018: Dodano informację o przedłużeniu dialogu technicznego.
02-05-2018: Usunięto postępowanie nr GWDA/ZP/22/17/AO oraz ofertę pracy na stanowisko: młodszy mechatronik-elektryk.
26-04-2018: Usunięto następujące zapytania ofertowe:
Remont rozprowadzalnika ścieków na pola irygacyjne na terenie Zamawiającego,
​Zakup 8 szt. bezkontaktowych radarowych przetworników poziomu cieczy z możliwością bezprzewodowej parametryzacji za pomocą protokołu Bluetooth,
​Dostawa masy uszczelniającej Sikaflex Construction+ oraz środka gruntującego Primer 3N,
​Montaż kamery obrotowej na działce 112/5 obręb 0035 Piła - teren Kompostowni Spółki GWDA w Pile, Ul. Na Leszkowie 4,
​Zakup liczników wody wraz z modułami radiowymi współpracującymi z modułem APT-VERTI-1.

24-04-2018: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/3/18/AO.
20-04-2018: Dodano postępowanie nr GWDA/ZP/5/18 - Dostawa 3500 Mg słomy do kompostowni w podziale na 7 części.
16-04-2018: Dodano zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawie polegającej na wynajmie wirówki dekantacyjnej do odwirowania osadu ściekowego na okres 36 miesięcy.
13-04-2018: Dodano informację o rozstrzygnięciu przetargu w postępowaniu nr GWDA/ZP/2/18 - zadanie nr 1.
12-04-2018: Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/2/18
06-04-2018: Dodano postępowanie nr GWDA/ZP/3/18/AO - Przebudowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Pile, ul. Na Leszkowie 4 - Trasa A, oraz dodano zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: robotę budowlaną polegającą na bezwykopowej renowacji wnętrza rurociągu stalowego o średnicy 1200 mm i długości 39 mb.
​Usunięto zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę bramowej samojezdnej przerzucarki pryzm kompostowych o przekroju trójkątnym.
05-04-2018: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/1/18/AO.
04-04-2018: Dodano następujące zapytanie ofertowe:
Dostawa masy uszczelniającej Sikaflex Construction+ oraz środka gruntującego Primer 3N.
Montaż kamery obrotowej na działce 112/5 obręb 0035 Piła - teren Kompostowni Spółki GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4.
​Zakup liczników wody wraz z modułami radiowymi współpracujących z modułem APT-VERTI-1.
29-03-2018: Usunięto następujące zapytanie ofertowe:
Dostawa 150 szt. płyt drogowych typu JUMBO 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm podwójnie zbrojonych.
Dostawa nowej hali garażowej wraz z montażem.
Pomalowanie konstrukcji stalowej oraz wymiana dwóch drabin zejściowych komory pompowni ścieków oczyszczonych.
Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa do siedziby zamawiającego 150 szt. płyt drogowych typu JUMBO 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm podwójnie zbrojonych.
27-03-2018: Dodano modyfikację treści SIWZ oraz odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/1/18/AO.
22-03-2018: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/2/18 oraz dodano zapytanie ofertowe: Wykonanie i dostawa 2 sztuk ram stalowych z zamontowanymi płytami poliuretanowymi do piaskownika.
19-03-2018: Usunięto zapytanie ofertowe: Dostawa 150 szt. płyt drogowych typu JUMBO 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm podwójnie zbrojonych. Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa 150 szt. płyt drogowych typu JUMBO 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm podwójnie zbrojonych.
13-03-2018: Dodano postępowanie nr GWDA/ZP/1/18/AO - Opracowanie dokumentacji projektowej węzła fermentacji mezofilowej przy oczyszczalni GWDA wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Dodano informację o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/22/17/AO.
12-03-2018: Dodano postępowanie nr GWDA/ZP/2/18 - Dostawa 1000 Mg słomy do kompostowni w podziale na 4 części oraz ofertę pracy: młodszy mechatronik - elektryk.
09-03-2018: Dodano następujące zapytania ofertowe:
Dostawa do siedziby zamawiającego 30 sztuk drogowych płyt betonowych typu MON.
Dostawa 150 szt. płyt drogowych typu JUMBO 1,00 m x 0,75 m x 12,5 cm podwójnie zbrojonych.
​Usunięto następujące zapytania ofertowe:
Dostawa dwóch kompletnych sztuk urządzeń dozujących preparaty antyodorowe (wentylatorów) wraz z rozruchem na terenie zamawiającego.
Dostawa, montaż oraz rozruch bariery antyodorowej wokół budynku administracyjnego Zamawiającego.
Modernizacja oświetlenia zewnętrznego z systemem sterowania City Touch.
Dostawa nowej hali garażowej wraz z montażem.
Przebudowa drogi dojazdowej do Spółki "GWDA" od strony schroniska dla zwierząt na długości 411 m. na działkach nr 8267/14 i 113/6 obręb 0035 gm. Piła.
08-03-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Zakup 8 szt. bezkontaktowych radarowych przetworników poziomu cieczy z możliwością bezprzewodowej parametryzacji za pomocą protokołu Bluetooth.
05-03-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa nowej hali garażowej wraz z montażem.
21-02-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Pomalowanie konstrukcji stalowej oraz wymiana dwóch drabin zejściowych komory pompowni ścieków oczyszczonych.
16-02-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Remont rozprowadzalnika ścieków na pola irygacyjne na terenie Zamawiającego.
12-02-2018: Dodano załączniki do zapytania ofertowego: Przebudowa drogi dojazdowej do Spółki "GWDA" od strony schroniska dla zwierząt na długości 411 m. na działkach nr 8267/14 i 113/6 obręb 0035 gm. Piła.
09-02-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Przebudowa drogi dojazdowej do Spółki "GWDA" od strony schroniska dla zwierząt na długości 411 m. na działkach nr 8267/14 i 113/6 obręb 0035 gm. Piła.
06-02-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa nowej hali garażowej wraz z montażem.
05-02-2018: Dodano zapytanie ofertowe: Modernizacja oświetlenia zewnętrzenego z systemem sterowania City Touch.
31-01-2018: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/22/17/AO.
25-01-2018: ​Zaktualizowano zakładkę "Tryb działania spółki". Dodano modyfikację treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/22/17/AO.
19-01-2018: Usunięto następujące zapytania ofertowe o cenę: Dostawa drogowej lampy hybrydowej oraz Odnowienie 22 szt. szczelin dylatacyjnych w otwartych zbiornikach fermentacyjnych na terenie Zamawiającego.
18-01-2018: Dodano odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/22/17/AO.
12-01-2018: Usunięto postępowanie nr GWDA/ZP/18/17/AO wraz z informacją z otwarcia ofert oraz ogłoszeniem o wyborze oferty. Dodano odpowiedź na pytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/22/17/AO.
​Usunięto następujące zapytania ofertowe:
1-Kruszenie na frakcje 0-60 mm wraz z załadunkiem do kruszarki elementów betonowych, gruzu ceglanego magazynowanego na terenie administrowanym przez Gwda sp. z o.o. zlokalizowanym 64-920 Piła, woj. wielkopolskie - Gruzowisko wjazd od ul. Przemysłowej z wykorzystaniem kruszarki oraz młota do kruszenia betonu (przy kruszeniu większych elementów np. płyty drogowe, słupy, nagrobki) - szacowana łączna ilość materiału około 2000-2500 Mg.
2-Kruszenie na frakcje 0-60 mm wraz z załadunkiem do kruszarki elementów betonowych, gruzu ceglanego magazynowanego na terenie administrowanym przez GWDA sp. z o.o. zlokalizowanym 64-920 Piła, woj. wielkopolskie - Gruzowisko wjazd od ul. Przemysłowej (szacowana łączna ilość materiału około 1500 Mg) z wykorzystaniem kruszarki oraz młota do kruszenia betonu (przy kruszeniu większych elementów np. płyty drogowe, słupy, nagrobki).
05-01-2018: Dodano zapytanie ofertowe: dostawa dwóch kompletnych urządzeń dozujących preparaty antyodorowe (wentylatorów) wraz z rozruchem na terenie zamawiającego.
Dodano zapytanie ofertowe: dostawa, montaż oraz rozruch bariery anytyodorowej wokół budynku administracyjnego Zamawiającego.

 

Rok 2017

27-12-2017: Dodano postępowanie: Dostawa fabrycznie nowej samojezdnej gąsienicowej przerzucarki do kompostu o bramowej konstrukcji ramy. Postępowanie nr GWDA/ZP/22/17/AO
20-12-2017: Dodano unieważnienie zapytania ofertowego: Kruszenie na frakcje 0-60 mm wraz z załadunkiem do kruszarki elementów betonowych, gruzu ceglanego magazynowanego na terenie administrowanym przez GWDA sp. z o.o. zlokalizowanym 64-920 Piła, woj. wielkopolskie - Gruzowisko wjazd od ul. Przemysłowej (szacowana łączna ilość materiału około 1500 Mg) z wykorzystaniem kruszarki oraz młota do kruszenia betonu (przy kruszeniu większych elementów np. płyty drogowe, słupy, nagrobki).
​Dodano zapytanie ofertowe: Kruszenie na frakcje 0-60 mm wraz z załadunkiem do kruszarki elementów betonowych, gruzu ceglanego magazynowanego na terenie administrowanym przez GWDA sp. z o.o. zlokalizowanym 64-920 Piła, woj. wielkopolskie - Gruzowisko wjazd od ul. Przemysłowej z wykorzystaniem kruszarki oraz młota do kruszenia betonu (przy kruszeniu większych elementów np. płyty drogowe, słupy, nagrobki).
- szacowana łączna ilość materiału około 2000-2500 Mg
18-12-2017: Usunięto następujące zapytania ofertowe: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla "Centrum Szkoleniowe OZE GWDA Spółka z o.o. - PWSZ w Pile". Projekt ma dotyczyć wszystkich branż biorących udział w inwestycji budowy w/w centrum.
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby budowy: "Centrum Szkoleniowe OZE GWDA spółka z o.o. - PWSZ w Pile" zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Montaż nowej oraz naprawa istniejącej siatki zabezpieczającej składowisko odpadów przed rozwiewaniem frakcji lotnych: papier, folia itp. (łapacza odpadów / część lotnych).
15-12-2017: Dodano ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniach nr GWDA/ZP/18/17/AO. Usunięto postępowania nr GWDA/ZP/19/17/AO, GWDA/ZP/20/17/AO, GWDA/ZP/21/17/AO, wraz z załącznikami i ogłoszeniami o wyborze ofert.
14-12-2017: Usunięto ofertę pracy na stanowisko: młodszy elektryk.
06-12-2017: Dodano zapytanie ofertowe: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla "Centrum Szkoleniowe OZE GWDA Spółka z o.o. - PWSZ w Pile". Projekt ma dotyczyć wszystkich branż biorących udział w inwestycji budowy w/w centrum.
Usunięto ofertę pracy na stanowisko: młodszy elektryk. Dodano ofertę pracy na stanowisko: młodszy elektryk
05-12-2017: Dodano zapytanie ofertowe: Kruszenie na frakcje 0-60 mm wraz z załądunkiem do kruszarki elementów betonowych, gruzu ceglanego magazynowanego na terenie administrowanym przez GWDA sp. z o.o. zlokalizowanym 64-920 Piła, woj. wielkopolskie - Gruzowisko wjazd od ul. Przemysłowej (szacowana łączna ilość materiału około 1500 Mg) z wykorzystaniem kruszarki oraz młota do kruszenia betonu (przy kruszeniu większych elementów np. płyty drogowe, słupy, nagrobki).
04-12-2017: Dodano zapytanie ofertowe: Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby budowy: "Centrum Szkoleniowe OZE GWDA Spółka z o.o. - PWSZ w Pile"  zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
​Wprowadzono korektę nazwy spółki w zakładce "Status prawny".
30-11-2017: Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa drogowej lampy hybrydowej. Usunięto zapytanie ofertowe: Zimowe utrzymanie przejezdności dróg będących na terenie siedziby Spółki.
20-11-2017: Dodano ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniach nr GWDA/ZP/20/17/AO oraz GWDA/ZP/21/17/AO.
16-11-2017: Dodano ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/19/17/AO.
13-11-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe: Montaż nowej oraz naprawa istniejącej siatki zabezpieczającej składowisko odpadów przez rozwiewaniem frakcji lotnych: papier, folia itp. (łapacza odpadów / część lotnych).
13-11-2017: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/21/17/AO.
03-11-2017: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/20/17/AO.
​Usunięto następujące zapytania ofertowe o cenę:
Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Dolaszewie, gm. Szydłowo w pobliżu ul. Bukowej - dz. nr 187/41.
Usługa koszenia terenów płaskich, skarp o wysokim nachyleniu, na Składowisku odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo).
Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018 GWDY Sp. z o.o. ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła.
Dostawa 130 sztuk klonów jesionolistnych oraz 77 sztuk świerka kłującego według poniższej specyfikacji.
Dostawa podajnika hydraulicznego skratek.
Wykonanie okresowego przeglądu Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki.
System radiowego odczytu wskazań wodomierzy.
​Wyłożenie płytkami ceramicznymi ścian w budynku krat o powierzchni 104 m2.
02-11-2017: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/19/17/AO, oraz dodano postępowanie nr GWDA/ZP/21/17/AO: Usługa stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia GWDY sp. z o.o. w Pile stanowiącego obiekty oczyszczalni ścieków, kompostowni odpadów oraz obiekty administracyjne i socjalne położone w Pile przy ul. Na Leszkowie 4 oraz ul. Walki Młodych wraz z ochroną interwencyjną obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ, zlokalizowanych na terenie Piły oraz gm. Szydłowo.
31-10-2017: Dodano modyfikację treści SIWZ w postępowaniu GWDA/ZP/20/17/AO. Dodano zapytanie ofertowe o cenę: Zimowe utrzymanie przejezdności dróg będących na terenie siedziby Spółki.
30-10-2017​​: Usunięto postępowanie nr GWDA/ZP/16/17/AO wraz z załącznikami i unieważnieniem, oraz postępowanie nr GWDA/ZP/17/17/AO wraz z załącznikami i unieważnieniem.
25-10-2017: Dodano postępowanie: Usługi ładowarkami jednonaczyniowymi o pojemności naczynia min. 3m3 w zakresie: załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych, surowców i wyrobów produkcyjnych, układania pryzm kompostowych oraz wykonywanie innych robót towarzyszących na terenach administrowanych przez Zamawiającego (będących w jego zarządzie), lub w dowolnym miejscu w Polsce. Postępowanie nr GWDA/ZP/20/17/AO
24-10-2017Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/18/17/AO.
24-10-2017: Dodano postępowanie: Usługa rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak. Postępowanie nr GWDA/ZP/19/17/AO
24-10-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe: Dostawa 130 sztuk klonów jesionolistnych oraz 77 sztuk świerka kłującego według poniższej specyfikacji.
23-10-2017: Wprowadzono informację o unieważnieniu w postępowaniu nr: GWDA/ZP/17/17/AO.
12-10-2017: Wprowadzono informację o unieważnieniu w postępowaniu nr: GWDA/ZP/16/17/AO.
05-10-2017​​: Dodano postępowanie: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku administracyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych z nowym przeznaczeniem na hall. Postępowanie nr GWDA/ZP/18/17/AO.
Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr: GWDA/ZP/16/17/AO.
04-10-2017​​: Dodano zapytanie ofertowe: Dostawa podajnika hydraulicznego skratek.
03-10-2017​​: Dodano postępowanie: Robota budowlana polegająca na bezwykopowej renowacji rurociągu DN1200 za pomocą poliestrowego rękawa termoutwardzalnego znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile. Postępowanie nr GWDA/ZP/17/17/AO.
26-09-2017​​: Dodano postępowanie: Usługa rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak. Postępowanie nr GWDA/ZP/16/17/AO
21-09-2017​​: Dodano następujące zapytania ofertowe:
​System radiowego odczytu wskazań wodpomierzy,
​Wykonanie okresowego przeglądu Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki według zestawienia ilościowego.
20-09-2017​​: Dodano zapytanie ofertowe: Wyłożenie płytkami ceramicznymi ścian w budynku krat o powierzchni 104 m2.
18-09-2017​​: Usunięto postępowanie nr GWDA/ZP/15/17/AO wraz z załącznikami i unieważnieniem, oraz postępowanie nr GWDA/ZP/14/17/AO wraz z załącznikami.
14-09-2017​​: Wprowadzono zapytanie ofertowe: Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i 2018 GWDY Sp. z o.o. 
31-08-2017: Dodano wzór umowy do zapytania ofertowego o cenę: Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Dolaszewie, gm. Szydłowo w pobliżu ul. Bukowej - dz. nr 187/41.
29-08-2017: Uaktualniono ofertę pracy na stanowisko: młodszy elektryk oraz akt założycielski.
25-08-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe: Odnowienie 22 szt. szczelin dylatacyjnych w otwartych zbiornikach fermentacyjnych na terenie Zamawiającego.
22-08-2017: Uaktualniono informację w następujących działach: Majątek spółki, Władze, Skargi i wnioski, Przetargi.
Usunięto postępowanie nr GWDA/ZP/13/17/AO wraz z załącznikami i unieważnieniem.
Usunięto następujące zapytanie ofertowe:
Usługi w zakresie czyszczenia, transportu i inspekcji TV.
Dostawa, montaż oraz rozruch odnawialnego źródła energii czerpiącego energię z siły wiatru.
Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na obiekcie - oczyszczalnia ścieków GWDA, ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła.
Jednorazowy przegląd, serwis posiadanego systemu łączności opartego na CB-Radio na terenie zamawiającego.
Wymiana zestawu hydroforowego zainstalowanego na terenie siedziby zamawiającego, 64-920 Piła, Ul. Na Leszkowie 4
Wykonanie audytu oświetlenia zewnętrznego na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile
21-08-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Dolaszewie, gm. Szydłowo w pobliżu ul. Bukowej - dz. nr 187/41.
Wprowadzono unieważnienie w postępowaniu nr GWDA/ZP/15/17/AO.
18-08-2017: Dodano informację o zakończeniu dialogu technicznegoo.
17-08-2017: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/15/17/AO.
11-08-2017: Dodano następujące zapytanie ofertowe o cenę: Usługa koszenia terenów płaskich, skarp o wysokim nachyleniu, na Składowisku odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo). Dodano odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/15/17/AO.
10-08-2017: Dodano ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/14/17/AO.
09-08-2017: Dodano ofertę pracy na stanowisko: młodszy elektryk.
03-08-2017: Usunięto postępowanie nr GWDA/ZP/11/17 wraz z załącznikami i zawiadomieniem.
02-08-2017: Wprowadzono postępowanie nr GWDA/ZP/15/17/AO - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku administracyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych z nowym przeznaczeniem na hall.
27-07-2017: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/14/17/AO.
24-07-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe: Wykonanie kanalizacji teletechnicznej na obiekcie - oczyszczalnia ścieków GWDA, ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła.
21-07-2017: Wprowadzono unieważnienie w postępowaniu nr GWDA/ZP/13/17/AO, oraz dodano następujące zapytanie ofertowe o cenę: Jednorazowy przegląd, serwis posiadanego systemu łączności opartego na CB-Radio na terenie zamawiającego.
19-07-2017: Usunięto następujące postępowania:
nr GWDA/ZP/7/17 wraz z SIWZ z załącznikami i informacją o rozstrzygnięciu przetargu.
nr GWDA/ZP/9/17/AO wraz z SIWZ z załącznikami oraz zawiadomieniem,
nr GWDA/ZP/10/17/AO wraz z SIWZ z załącznikami oraz ogłoszeniem,
nr GWDA/ZP/12/17/AO wraz z SIWZ z załącznikami i zawiadomieniem,
Usunięto następujące zapytania ofertowe o cenę:

Odnowienie powierzchni zewnętrznej kontenera socjalnego posadowionego na terenie siedziby zamawiającego, 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4.
Kompletna renowacja ławki znajdującej się na Bulwarach Chatelleraultt.
Wykonanie przyłącza wody na terenie kompostowni GWDA sp. z o.o.
Wykonanie trzebieży na terenach leśnych należących do Zamwiającego.
Kruszenie betonu, gruzu ceglanego na frakcje 0-60 mm składowanego na terenie Składowiska ziemi i gruzu przy ul. Polnej, 64-920 Piła, woj welkopolskie, szacowana łączna ilośc materiału około 1500 Mg.
Wywóz - odbiór i transport nieczystości ciekłych - ścieków przemysłowych (wody odciekowe) ze Składowiska odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo).
Wprowadzono następujące zapytania ofertowe o cenę:
Wymiana zestawu hydroforowego zainstalowanego na terenie siedziby zamawiającego, 64-920 Piła, Ul. Na Leszkowie 4.
Wykonanie audytu oświetlenia zewnętrznego na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile.
18-07-2017: Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu przetargu nr GWDA/ZP/11/17 (dla zadań 3,4,9,15).
14-07-2017: Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu przetargu nr GWDA/ZP/11/17 wraz z załącznikiem (dla zadań 1,5,6,10,11,13,14)
13-07-2017: Dodano postępowanie: Montaż ogrodzenia na działkach: nr geod. 112/1 do 112/4 i nr geod. 112/5 oraz bramy stalowej przesuwanej ręcznie, bramy stalowej pożarowej, furtki. Postępowanie nr GWDA/ZP/14/17/AO.
12-07-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Usługi w zakresie czyszczenia, transportu i inspekcji TV.
Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu przetargu nr GWDA/ZP/11/17 wraz z załącznikiem (dla zadań 2,7,8,12)

04-07-2017: Wprowadzono ogłoszenie nr. GWDA/ZP/13/17/AO - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku administracyjnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych z nowym przeznaczeniem na hall.
03-07-2017Dodano informację z otwarcia ofert - uzupełnienie wykazu ofert w postępowaniu nr: GWDA/ZP/11/17
30-06-2017: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr: GWDA/ZP/11/17
30-06-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe: Odnowienie powierzchni zewnętrznej kontenera socjalnego posadowionego na terenie siedziby zamawiającego, 64-920 Piła, ul. Na Leszkowie 4.
30-06-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe: Kruszenie betonu, gruzu ceglanego na frakcje 0-60 mm składowanego na terenie Składowiska ziemi i gruzu przy ul. Polnej, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, szacowana łączna ilość materiału około 1500 Mg.
28-06-2017: Usunięto ofertę pracy na stanowisko: pracownik eksploatacji kompostowni.
26-06-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Kompletna renowacja ławki znajdującej się na Bulwarach Chatelleraultt.
23-06-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Wykonanie przyłącza wody na terenie kompostowni GWDA sp. z o.o. Dodano zawiadomienie w postępowaniu nr. GWDA/ZP/12/17/AO.
19-06-2017: Usunięto postępowanie nr. GWDA/ZP/8/17/AO wraz z SIWZ z załącznikami oraz zawiadomieniem.
16-06-2017: Wprowadzono: Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr. GWDA/ZP/7/17/AO.
12-06-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Wykonanie trzebieży na terenach leśnych należących do Zamawiającego.
Usunięto zapytanie ofertowe o cenę: Usługa koszenia terenów płaskich, skarp o wysokim nachyleniu, oczyszczanie rowów opaskowych na Składowisku odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo).
Usunięto zapytanie ofertowe o cenę: Usługa - pomoc przy wdrożeniu normy PL-EN ISO 50001 Zarządzanie energią na rzecz zamawiającego.
08-06-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Wywóz - odbiór i transport nieczystości ciekłych - ścieków przemysłowych (wody odciekowe) ze Składowiska odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo).
07-06-2017: Dodano postępowanie: Robota budowlana polegająca na bezwykopowej renowacji rurociągu DN1200 za pomocą poliestrowego rękawa termoutwardzalnego znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile. Postępowanie nr GWDA/ZP/12/17/AO.
06-06-2017: Dodano zawiadomienie w postępowaniu nr: GWDA/ZP/9/17/AO.
02-06-2017: Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniach nr: GWDA/ZP/9/17/AO oraz GWDA/ZP/10/17/AO.
30-05-2017: Usunięto ofertę pracy na stanowisko: młodszy elektryk, dodano zapytanie ofertowe: Usługa koszenia terenów płaskich, skarp o wysokim nachyleniu, oczyszczanie rowów opaskowych na Składowisku odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo).
29-05-2017: Wprowadzono modyfikację treści SIWZ oraz zmianę terminu składania ofert, zmianę ogłoszenia o zamówieniu, formularz ofertowy zmodyfikowany w postępowaniu: Robota budowlana polegająca na bezwykopowej renowacji rurociągu DN1200 za pomocą
poliestrowego rękawa termoutwardzalnego znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile. Postępowanie nr GWDA/ZP/9/17/AO,
29-05-2017: Wprowadzono modyfikację treści SIWZ oraz zmianę terminu składania ofert, zmianę ogłoszenia o zamówieniu, formularz ofertowy zmodyfikowany w postępowaniu: Wykonanie remontu wewnętrznych betonowych powierzchni: Fermentera, Zagęszczacza, trzech komór betonowych,  z wykorzystaniem jako ostatniej warstwy mas, żywic na bazie polimocznika odpornych na działanie kwasu octowego, siarkowego, metanu oraz siarkowodoru, znajdujących się na  terenie nieruchomości GWDY sp. z o.o. w Pile. Postępowanie nr GWDA/ZP/10/17/AO
26-05-2017: Przeniesiono kategorię Kontrole do zakładki Inne.
25-05-2017: Dodano kategorię w zakładce Zamówienia publiczne: Dialog techniczny.
Dodano ogłoszenie o dialogu technicznym: Zaproszenie do udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę bramowej samojezdnej przerzucarki pryzm kompostowych o przekroju trójkątnym.
24-05-2017: Dodano postępowanie: Dostawa 6 500 Mg słomy do kompostowni  w podziale na 15 części. Postępowanie nr GWDA/ZP/11/17.
Dodano ofertę pracy na stanowisko: pracownik eksploatacji kompostowni.
23-05-2017: Dodano odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniach nr: GWDA/ZP/9/17/AO oraz GWDA/ZP/10/17/AO.
18-05-2017: Uaktualniono strukturę organizacyjną.
16-05-2017: Dodano postępowania:
Robota budowlana polegająca na bezwykopowej renowacji rurociągu DN1200 za pomocą poliestrowego rękawa termoutwardzalnego znajdującego się na terenie oczyszczalni ścieków GWDA sp. z o.o. w Pile. Postępowanie nr GWDA/ZP/9/17/AO,
Remont wewnętrznych betonowych powierzchni: Fermentera, Zagęszczacza, trzech komór betonowych, z wykorzystaniem jako ostatniej warstwy mas, żywic na bazie polimocznika odpornych na działanie kwasu octowego, siarkowego, metanu oraz siarkowodoru, znajdujących się na terenie nieruchomości GWDY sp. z o.o. w Pile. Postępowanie nr GWDA/ZP/10/187/AO.
15-05-2017: Usunięto postępowanie: GWDA/ZP/5/17 wraz z SIWZ z załącznikami oraz ogłoszeniem o wyborze oferty.
12-05-2017: Dodano zawiadomienie w postępowaniu nr GWDA/ZP/8/17/AO.
11-05-2017: Dodano ofertę pracy na stanowisko: młodszy elektryk.
08-05-2017: Usunięto postępowania: GWDA/ZP/6/17/AO wraz z SIWZ z załącznikami oraz ogłoszeniem o wyborze oferty, oraz GWDA/ZP/1/17/AO wraz z SIWZ z załącznikami oraz ogłoszeniem o wyborze oferty.
28-04-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Usługa - pomoc przy wdrożeniu normy PL-EN ISO 50001 Zarządzanie energią na rzecz zamawiającego.
Dodano informację o rozstrzygnięciu przetargu w postępowaniu nr GWDA/ZP/7/17.
21-04-2017: Wprowadzono Informacje z otwarcia ofert. Postepowanie nr GWDA/ZP/7/17.
20-04-2017: Wprowadzono Informacje z otwarcia ofert. Postepowanie nr GWDA/ZP/8/17/AO.
18-04-2017: Usunięto następujące zapytania ofertowe o cenę:
Dostawa 35-40 m.p.kory ogrodowej z drzew iglastych - I gatunek (niemielonej, nieprzekompostowanej, niezanieczyszczonej innymi odpadami, w tym piaskiem, trocinami, itp.).
Usługi w zakresie deratyzacji i odłowu zwierząt
Wykonanie remontu zewnętrznej części betonowego fundamentu biofiltra pomocą wypraw cementowych modyfikowanych, a na zewnętrznej warstwie masami polimocznikowymi odpornymi na działanie kwasu siarkowego
Modernizacja napędu mieszadła prętowego na osadniku 9m.
Kompleksowa realizacja projektu mającego na celu wybudowanie odnawialnego źródła energii przedstawionego w specyfikacji.
11-04-2017: Dodano odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/8/17/AO.
10-04-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę:Dostawa 35-40 m.p.kory ogrodowej z drzew iglastych - I gatunek (niemielonej, nieprzekompostowanej, niezanieczyszczonej innymi odpadami, w tym piaskiem, trocinami, itp.).
07-04-2017: Dodano postępowanie: Sukcesywna dostawa oleju napędowego do GWDA sp z o.o. oraz dostawa na stajchach paliw w Pile benzyny bezołowiowej 95 do pojazdów i sprzętu silnikowego, należących do GWDA sp z o.o., w podziale na 2 zadania. Postępowanie nr. GWDA/ZP/7/17.
05-04-2017: Wprowadzono ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/6/17AO.
31-03-2017: Dodano postępowanie: Wykonanie remontu wewnętrznych betonowych powierzchni: Fermentera, Zagęszczacza, trzech komór betonowych,  z wykorzystaniem jako ostatniej warstwy mas, żywic na bazie polimocznika odpornych na działanie kwasu octowego, siarkowego, metanu oraz siarkowodoru, znajdujących się na  terenie nieruchomości GWDY sp. z o.o. w Pile. Postępowanie nr GWDA/ZP/8/17/AO
22-03-2017: Usunięto następujące zapytania ofertowe o cenę:
Dostawa do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na Leszkowie 4, oraz Walki Młodych, sprasowanej słomy w kostkach wielkogabarytowych lub w balotach zwijanych - bela o wym. min. 120 x 120 cm, w ilości do 400 Mg w terminie marzec/kwiecień 2017 r.
Dostawa rolniczej przyczepy skorupowej.
Dostawa dwóch kompletnych sztuk urządzeń dozujących preparaty antyodorowe (wentylatorów) wraz z rozruchem na terenie zamawiającego.
Wykonanie dwóch kosztorysów: inwestorskiego, ofertowego (bez cen) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na potrzeby przeprowadzenia przetargu publicznego.
Usługa transportu odpadów o kodzie 19 05 99 z terenu instalacji kompostowni GWDA do instalacji składowiska odpadów, zlokalizowanej w Kłodzie, gmina Szydłowo. Przewidywana ilość odpadów ok. 500 Mg (orientacyjny ciężar nasypowy 0,5 Mg/m3).
Dostawa oprogramowania SEE Electrical Standard Diagram V8 wraz z modułem Web Catalog Acces oraz roczną opieką serwisową.
Oprogramowanie zabezpieczone kluczem USB z możliwością przenoszenia między komputerami.
Dostawa oraz montaż, dwóch zewnętrznych, pionowych drabin na ścianie budynku.
21-03-2017: Usunięto postępowania: GWDA/ZP/10/16 wraz z SIWZ z załącznikami oraz unieważnieniem, oraz GWDA/ZP/2/17 wraz z SIWZ z załącznikami oraz informacją o rozstrzygnięciu przetargu.
20-03-2017: Wprowadzono Informacje z otwarcia ofert. Postepowanie nr GWDA/ZP/6/17/AO.
20-03-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Dostawa do kompostowni Zamawiającego, położonej w Pile, ul. Na Leszkowie 4, oraz Walki Młodych, sprasowanej słomy w kostkach wielkogabarytowych lub w balotach zwijanych - bela o wym. min. 120 x 120 cm, w ilości do 400 Mg w terminie marzec/kwiecień 2017 r.
13-03-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Usługi w zakresie deratyzacji i odłowu zwierząt.
10-03-2017: Wprowadzono trzy zapytania ofertowe o cenę:
Wykonanie remontu zewnętrznej części betonowego fundamentu biofiltra pomocą wypraw cementowych modyfikowanych, a na zewnętrznej warstwie masami polimocznikowymi odpornymi na działanie kwasu siarkowego.
Dostawa, montaż oraz rozruch Odnawialnego Źródła Energii czerpiącego energię z siły wiatru.
Dostawa rolniczej przyczepy skorupowej.
07-03-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Dostawa dwóch kompletnych sztuk urządzeń dozujących preparaty antyodorowe (wentylatorów) wraz z rozruchem na terenie zamawiającego.
06-03-2017: Dodano ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/4/2017/AO,
Usunięto postępowanie GWDA/ZP/19/16 wraz z SIWZ z załącznikami oraz ogłoszeniem o wyborze oferty,
Usunięto postępowanie GWDA/ZP/3/17 wraz z SIWZ z załącznikami oraz unieważnieniem.
02-03-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Wykonanie dwóch kosztorysów: inwestorskiego, ofertowego (bez cen) oraz specyfikaćji technicznej wykonania i odbioru robót na potrzeby przeprowadzenia przetargu publicznego.
Usunięto postępowanie GWDA/ZP/12/16/AO wraz z SIWZ z załącznikami oraz ogłoszeniem o wyborze oferty.
Usunięto postępowanie GWDA/ZP/1/17/AO wraz z SIWZ z załącznikami oraz unieważnieniem.
Dodano postępowanie: Wykonanie przebudowy dróg wewnętrznych oraz wzmocnienie nasypu przy osadniku wstępnym na terenie nieruchomości GWDY sp. z o.o. w Pile. Postępowanie nr GWDA/ZP/6/17/AO.
27-02-2017: Wprowadzono ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/5/17 oraz informację z rozstrzygnięcia przetargu w postępowaniu nr GWDA/ZP/2/17.
24-02-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Modernizacja napędu mieszadła prętowego na osadniku Ø 9m.
20-02-2017: Wprowadzono informację z otwarcia ofert w postępowaniach: nr GWDA/ZP/4/2017/AO, nr GWDA/ZP/5/17.
17-02-2017: Dodano odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/4/2017/AO.
16-02-2017: Dodano: Wykaz kontroli przeprowadzonych GWDA sp. z o.o. w Pile w roku 2016 r.
15-02-2017: Dodano odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/4/2017/AO.
14-02-2017: Wprowadzono Modyfikację / Sprostowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Postępowanie GWDA/ZP/5/17.
14-02-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Usługa transportu odpadów o kodzie 19 05 99 z terenu instalacji kompostowni GWDA do instalacji składowiska odpadów, zlokalizowanej w Kłodzie, gmina Szydłowo.
Przewidywana ilość odpadów ok. 500 Mg (orientacyjny ciężar nasypowy 0,5 Mg/m3).
13-02-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Dostawa oprogramowania SEE Electrical Standard Diagram V8 wraz z modułem Web Catalog Acces oraz roczną opieką serwisową.
Oprogramowanie zabezpieczone kluczem USB z możliwością przenoszenia między komputerami.
10-02-2017: Dodano postępowanie: Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego ciągnika rolniczego (rok produkcji nie starszy niż 2016) o mocy w przedziale 120 – 140 KM i masie własnej minimum 4000 kg wyposażonego w ładowacz czołowy wraz z osprzętem: łyżka czołowa o szerokości min. 1,8 m, widły do balotów słomy o szerokości min. 1,8 m oraz 4 zębach. Postępowanie nr GWDA/ZP/4/2017/AO.
Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w postepowaniu nr GWDA/ZP/4/2017/AO.
Dodano postępowanie: Ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku GWDA sp. z o.o.. Postępowanie nr GWDA/ZP/5/17.
02-02-2017: Usunięto zapytanie ofertowe o cenę: Dostawa nowego silosa do wapna o pojemności 30 m3 wykonanego ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie.
Dodano unieważnienie postępowania nr GWDA/ZP/1/17/AO.
31-01-2017: Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w postępowaniu nr GWDA/ZP/3/17.
Dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr GWDA/ZP/1/17/AO.
Usunięto postępowanie GWDA/ZP/4/16 wraz z SIWZ z załącznikami oraz informacją o rozstrzygnięciu.
Usunięto postępowanie GWDA/ZP/7/16 wraz z SIWZ z załącznikami oraz unieważnieniem.
Usunięto postępowanie GWDA/ZP/11/16 wraz z SIWZ z załącznikami, zmianą ogłoszenia o terminie składania ofert, informacją z otwarcia ofert oraz unieważnieniem.
Usunięto następujące zapytania ofertowe o cenę:
Usługa transportu (wewnętrznego) na terenie obiektu GWDA sp. z o.o. pojazdem/pojazdami o ładowności skrzyni min. 15 ton, przystosowanymi do poruszania się w terenie "ciężkim", nie utwardzonym, gruntowym. Orientacyjna ilość materiałów przewidziana do przewożenia: 3-5 tys. ton. Maksymalna odległość transportowa: do 2 km (kółko).
Wywóz - odbiór i transport nieczystości ciekłych - ścieków przemysłowych (wody odciekowe) za Składowiska odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo).
Zimowe utrzymanie przejezdości dróg będących w zasobach Spółki. Utrzymanie przejezdości ma polegać na odśnieżaniu, likwidacji gołoledzi (piaskarka).
Dostawa ciągnika rolniczego z przednim napędem i blokadą mechanizmu różnicowego o mocy w przedziale 120 - 140 KM i wadze ponad 4000 kg.
Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 GWDA sp. z o.o.
27-01-2017: Dodano odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/1/17/AP.
26-01-2017: Wprowadzono ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/19/16, dodano zapytanie ofertowe o cenę: Dostawa oraz montaż dwóch, zewnętrznych, pionowych drabin na ścianie budynku, oraz dodano odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ w postępowaniu nr GWDA/ZP/1/17/AO.
25-01-2017: Wprowadzono informację z otwarcia ofert. Postępowanie nr GWDA/ZP/2/17.
24-01-2017: Wprowadzono odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ oraz załącznik nr 8 - wykaz zbiorników podziemnych. Postępowanie nr GWDA/ZP/3/17.
23-01-2017: Wprowadzono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert. Postępowanie nr GWDA/ZP/3/17.
20-01-2017: Dodano postepowanie: Dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego ciągnika rolniczego (rok produkcji: 2016) o mocy w przedziale 120 – 140 KM i masie własnej minimum 4000 kg wyposażonego w ładowacz czołowy wraz z osprzętem: łyżka czołowa o szerokości min. 1,8 m, widły do balotów słomy o szerokości min. 1,8 m oraz 4 zębach. Postępowanie nr GWDA/ZP/1/17/AO.
18-01-2017: Dodano załącznik nr 7 w postępowaniu nr GWDA/ZP/3/17, oraz dodano postępowanie: Dostawa do GWDA sp. z o.o. 50 ton  polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej. Postępowanie nr GWDA/ZP/2/17.
17-01-2017: Dodano postepowanie: Ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w środowisku GWDA sp. z o.o. Postępowanie nr GWDA/ZP/3/17.
17-01-2017: Wprowadzono informację z otwarcia ofert oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w postępowaniu nr: GWDA/ZP/19/16.
13-01-2017: Wprowadzono ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu nr GWDA/ZP/12/16/AO. Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Dostawa nowego silosa do wapna o pojemności 30 m3 wykonanego ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie.
11-01-2017: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Wywóz - odbiór i transport nieczystości ciekłych - ścieków przemysłowych (wody odciekowe) ze Składowiska odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo).
09-01-2017: Wprowadzono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, oraz zmodyfikowany załącznik nr 1-3 - formularz ofertowy, oświadczenia, nr 4 - wzór umowy, nr 12 - wykaz budowli, nr 13 - szkodowość, wraz z odpowiedziami na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ wraz z załącznikiem do odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ. Postępowanie nr GWDA/ZP/19/16.
03-01-2017: Dodano wniosek o udostępnienie informacji publicznej (doc, pdf), w zakładce Udostępnianie informacji publicznej, oraz wprowadzono unieważniene postępowania nr: GWDA/ZP/10/16.

Rok 2016

30-12-2016: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Usługa transportu (wewnętrznego) na terenie obiektu GWDA sp. z o.o. pojazdem/pojazdami o ładowności skrzyni min. 15 ton, przystosowanymi do poruszania się w terenie "ciężkim", nie utwardzonym, gruntowym.
Orientacyjna ilość materiałów przewidziana do przewożenia: 3-5 tys. ton. Maksymalna odległość transportowa: do 2 km (kółko)
29-12-2016: Dodano postepowanie: Ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku GWDA sp. z o.o. Postępowanie nr GWDA/ZP/19/16
22-12-2016: Dodano informację z otwarcia ofert. Postępowanie nr GWDA/ZP/12/16/AO
20-12-2016: Usunięto postepowanie nr GWDA/ZP/6/16/AO wraz z SIWZ z załącznikami, informacją z otwarcia ofert oraz ogłoszeniem o wyborze oferty. Usunięto postępowanie nr GWDA/ZP/8/16/AO wraz z SIWZ z załącznikami, informacją z otwarcia ofert oraz ogłoszeniem o wyborze oferty.  Usunięto postępowanie nr GWDA/ZP/9/16/AO wraz z SIWZ z załącznikami, modyfikacją treści SIWZ, zmianą ogłoszenia o zamówieniu, modyfilkacją treści SIWZ nr2, informacją z otwarcia ofert oraz ogłoszeniem o wyborze oferty.
19-12-2016: Dodano odpowiedź na pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ. Postępowanie nr GWDA/ZP/12/16/AO
14-12-2016: Dodano informację Przetarg nieograniczony, na monitoring Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Kłoda gmina Szydłowo. Postępowanie nr GWDA/ZP/12/16/AO
07-12-2016: Dodano informację z otwarcia ofert oraz unieważnienie w postępowaniu nr: GWDA/ZP/11/16 oraz informację z otwarcia ofert GWDA/ZP/10/16.
01-12-2016: Wprowadzenie ogłoszenie o wyborze w postępowaniu nr: GWDA/ZP/9/2016/AO
25-11-2016: Wprowadzono zmianę ogłoszenia o terminie składania ofert w zamówieniu - Przetarg nieograniczony na dostawę 1 500 Mg słomy do kompostowni w podziale na 6 części. Postępowanie nr GWDA/ZP/11/16
23-11-2016: Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami. Przetarg nieograniczony na dostawę 1 500 Mg słomy do kompostowni w podziale na 6 części. Postępowanie nr GWDA/ZP/11/16
22-11-2016: Wprowadzono ogłoszenie o wyborze w postępowaniu nr: GWDA/ZP/8/2016/AO
21-11-2016: Dodano dostawa do GWDA sp. z o.o. 50 ton  polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej. Postępowanie nr GWDA/ZP/10/16
18-11-2016: Dodano informacje z otwarcia ofert w postępowaniu nr: GWDA/ZP/9/2016/AO.
17-11-2016: Dodano informacje w zakładce Instrukcja Obsługi BIP, dodano informację z otwarcia ofert w postępowaniu nr: GWDA/ZP/8/2016/AO.
15-11-2016: Wprowadzono modyfikację treści SIWZ w postępowaniu nr: GWDA/ZP/9/2016/AO.
14-11-2016: Wprowadzono unieważniene postępowania nr: GWDA/ZP/7/2016, ogłoszenie o wyborze w postępowaniu nr: GWDA/ZP/6/2016/AO, modyfikację treści SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu nr: GWDA/ZP/9/2016/AO.
10-11-2016:  Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami:
Wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi o pojemności naczynia min. 3 m3 w zakresie: załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych, surowców i wyrobów produkcyjnych, układania pryzm kompostowych oraz wykonywanie innych robót towarzyszących na terenach administrowanych przez Zamawiającego (będących w jego zarządzie), lub w dowolnym miejscu Polsce.  Postępowanie nr GWDA/ZP/9/16/AO
08-11-2016: Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ z załącznikami. Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony bezpośredniej osób i mienia znajdujących sie na terenie nieruchomości GWDY Spółki z o.o. w Pile w podziale na 2 części. Postępowanie nr GWDA/ZP/8/16/AO
07-11-2016: Dodano dostawa 1 500 Mg słomy do kompostowni w podziale na 6 części. Postępowanie nr GWDA/ZP/7/16
27-10-2016: Umieszczono informację z otwarcia ofert w postepowaniu nr GWDA/ZP/6/16/AO
27-10-2016: Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę: Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 GWDA sp. z o.o. 
26-10-2016: Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu: Usługa rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak. Postępowanie nr GWDA/ZP/6/16/AO 
24-10-2016: Usunieto zapytanie ofertowe o cenę: Wykonanie ogrodzenia betonowego na długości 205 mb. Na terenie Spółki GWDA sp. z o.o., ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła
20-10-2016: Wprowadzono zapytanie ofertowe: Dostawa ciągnika rolniczego z przednim napędem i blokadą mechanizmu różnicowego o mocy w przedziale 120 - 140 KM i wadze ponad 4000 kg. 
14-10-2016: Zmieniono szatę graficzną strony BIP oraz następujące treści w poszczególnych zakładkach:
Status prawny: usunięcie informacji o obszarze działania spółki oraz usuniecie planu połączenia Spółki Wodno - Ściekowej GWDA sp. z o.o. i Spółki Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko Piła
Władze: uaktualniono wartości udziałów Gminy Piła, uzupełniono datę powołania Zarządu Spółki
Akt założycielski: wstawiono akt założycielski uwzględniający połączenie Spółek
Organizacja Spółki: zmiana schematu organizacyjnego Spółki
Tryb działania spółki: aktualizacja listy aktów prawnych w oparciu o które działa Spółka
Działalność i usługi: usuniecie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Piła, zmiana zakresu usług oferowanych przez Spółkę GWDA,
uaktualnienie taryfy cen za ścieki wprowadzonych do urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szydłowo
Przetargi: Zamieniono zakładkę „przetargi” na zakładkę „zamówienia publiczne” w ramach której wyodrębniono podstronę „przetargi” i „zapytania ofertowe”.
Usunięto zapytanie ofertowe o cenę:
1. Wykonanie ślimaka wstęgowego bezwałowego D=250mm, długości 5,2 mb z tarczą umożliwiającą podłączenie z motoreduktorem NORD SK 4282.4382.
2. Dostawa 160 sztuk brzozy brodawkowatej (bryła korzeniowa w jucie) wymagana wysokość 150-200 cm, 75 sztuk świerka kłójącego (bryła korzeniowa w jucie) wymagana wysokość 150-200 cm, do siedziby zamawiającego, zlokalizowanej w Pile, przy ul. Na Leszkowie 4.
3. Wywóz-odbiór i transport nieczystości ciekłych-ścieków przemysłowych (wody odciekowe) ze Składowiska Odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo).
4. Wykonanie remontu przyłącza energetycznego NN składowiska odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo).
5. Usługa koszenia terenów płaskich, skarp o wysokim nachyleniu, oczyszczanie rowów opaskowych na Składowisku odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo).
6. Wykonanie okresowego przeglądu Aparatury Kontrolno Pomiarowej i Automatyki według zestawienia ilościowego przedstawionego poniżej, zakresy przeglądów zawierają poszczególne wzory protokołów.
7. Wykonanie naprawy (renowacji) ogrodzenia na Składowisku odpadów w Kłodzie (gmina Szydłowo). Zamawiający dopuszcza wizję lokalną ogrodzenia przed złożeniem oferty (należy wcześniej umówić termin wizyty najpóźniej do 26.08.2016r.)
8. Wykonanie rocznego przeglądu budowlanego dla obiektów budowlanych będących w zasobach zamawiającego. Ilość obiektów budowlanych podlegających kontroli – 125.
9. Na usługi w zakresie czyszczenia, transportu i inspekcji TV.
10. Audyt z zakresu ochrony przeciepożarowej terenu kompostowni Spółki Wodno-Ściekowej "GWDA: sp. z o.o., ul. Na Leszkowie 4,64-920 Piła
11. Wykonanie usługi polegającej na przesyle obrazu z kamer przemysłowych z miejscowości Kłoda (gmina Szydłowo) do miejscowości Piła (gmina Piła).
12. Wykonanie projektu dla bezobsługowego transportu osadu ściekowego po wirówkach dekantacyjnych na teren kompostowni za pomocą pomp ślimakowych wraz z rurociągiem.
13. Udostępnienie ciągnika rolniczego wraz ze sprzętem towarzyszącym.
14. Dostawa 35 m.p. kory ogrodowej z drzew iglastych - I gatunek (nie mielonej i nieprzekompostowanej).
Usunięto ogłoszenie o zamówieniu na dostawę 500 Mg słomy do kompostowni (nr postępowania GWDA/ZP/5/16) wraz z załącznikami  i informacją o unieważnieniu przetargu oraz ogłoszenie o zamówieniu na  dostawę 3 500 Mg słomy do kompostowni w podziale na 5 części (nr postępowania GWDA/ZP/3/16) wraz z załącznikami i informacją o unieważnieniu i rozstrzygnięciu postępowania.
Usunięto informację o rozstrzygnięciu zamówienia na:
Sukcesywna dostawa cysternami samochodowymi oleju napędowego (PN-EN590:2013) oraz usługa bezgotówkowego tankowania benzyną bezołowiową 95, pojazdów Spółki Wodno-Ściekowej "GWDA" z podziałem na zadania.
Struktura własnościowa: uaktualniono strukturę własnościową Spółki
Majątek spółki: wprowadzono informacje o aktywach spółki – stan na 01 07 2016 r.
Rejestry, wyniki  kontroli: zmieniono zakładkę rejestry wyniki kontroli na zakładkę „kontrole”. Informacje o prowadzonych rejestrach i ewidencjach przeniesiono do nowej zakładki pod nazwą rejestry ewidencje.
Windykacja: usunięto zakładkę windykacja.
Załatwianie spraw: Aktualizacja  danych
Udostępnianie danych: Uaktualnienie podstawy prawnej oraz zasad udostępniania informacji publicznej, zmiana nazwy zakładki „udostępniania danych” na „udostępnianie informacji”.
Instrukcja obsługi BIP: usunięto informacje z zakładki „instrukcja obsługi BIP
Redakcja: wprowadzono dane redaktora i administratora strony bip
Inne informacje: usunięto zakładkę inne informacje
Dodano zakładki:
„Rachunek bankowy”,
„Skargi i wnioski”: informacje o sposobie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
„Ponowne wykorzystanie”: warunki ponownego wykorzystania informacji udostępnionych  na podmiotowej stronie BIP GWDA
​„Polityka prywatności”: oświadczenie o zachowaniu poufności, zasady przetwarzania danych osobowych  w serwisie, zabezpieczenia, odpowiedzialności usługodawcy
13-04-2016; Wprowadzono informację o kontrolach w spółce przeprowadzonych w 2015 roku;
11-04-2016; Zaktualizowano załącznik nr 1 w ogłoszeniu o zamówienie - usługi - "Sukcesywna dostawa cysternami samochodowymi oleju napędowego (PN-EN590:2013) oraz usługa bezgotówkowego tankowania benzyną bezołowiową 95, pojazdów Spółki Wodno-Ściekowej "GWDA z podziałem na zadania";
06-04-2016; Wprowadzono zapytanie ofertowe na Dostawę 35 m.p. kory ogrodowej z drzew iglastych - I gatunek (nie mielonej i nieprzekompostowanej);
06-04-2016; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - usługi - "Sukcesywna dostawa cysternami samochodowymi oleju napędowego (PN-EN590:2013) oraz usługa bezgotówkowego tankowania benzyną bezołowiową 95, pojazdów Spółki Wodno-Ściekowej "GWDA z podziałem na zadania";
06-04-2016; Wprowadzono zapytanie ofertowe na Wykonanie systemu napowietrzania zbiornika odświeżania cieczy nadosadowej ZOCN na terenie Spółki Wodno-Ściekowej "GWDA" sp. z o.o. w Pile;
06-04-2016; Wprowadzono zapytanie ofertowe na Wykonanie i montaż drabiny ze stali kwasoodpornej w komorze przepompowni ścieków. Lokalizacja przepompowni: mijescowość Dolaszewo, ul. Brzozowa;
05-04-2016; Zaktualizowano informację o sieciach eksploatowanych;
31-03-2016; Wprowadzono ogłoszenie o taryfie cen za ścieki sanitarne na okres od 31.03.2016 do 31.03.2017r. Usunięto nieaktualne dane ;
25-03-2016; Wprowadzono informację, że Zarząd Spółki Wodno-Ściekowej "GWDA" Sp. z o.o. oraz Zarząd Miejskiego Zakładu Oczyszczania - Wysypisko Sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu obu Spółek. Zamieszczono szczegółowy plan połącznenia;
16-03-2016; Wprowadzono Zapytanie ofertowe o cenę na dostarczenie, montaż oraz rozruch na obiekcie przepływomierza ścieków surowych; usunięto nieaktualne ogłoszenia;
03-03-2016; Wprowadzono Zapytanie ofertowe o cenę na transport wewnętrzny na terenie SWS GWDA;
19-02-2016; Wprowadzono Zapytanie ofertowe o cenę na dostawę urządzenia do pomiaru on-line zawartości NH4-N w ścieku oczyszczonym;
09-02-2016; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu zamówienia - usługi - wykonywanie poboru prób do analiz oraz analiz fizykochemicznych i biologicznych (postępowanie nr GWDA/ZP/1/16); 05-02-2016; Uaktualniono informację o strukturze udziałów spółki oraz zmieniono strukturę organizacyjną;
26-01-2016; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu zamówienia - usługi - zakup fabrycznie nowej wirówki dekantacyjnej do zagęszczania osadu czynnego wraz z niezbędną ramą nośną, szafą sterowniczą wraz z montażem, uruchomieniem i osiągnieciem gwarantowanych parametrów, z jednoczesnym demontażem wirówki zagęszczającej WP 35-4,2 będącej w posiadaniu Zamawiającego. GWDA/ZP/14/15
20-01-2016; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - usługi - wykonywanie poboru prób do analiz oraz analiz fizykochemicznych i biologicznych (postępowanie nr GWDA/ZP/1/16) 19-01-2016; Wprowadzono informację o unieważnieniu postępowania - usługi - wykonywanie poboru prób do analiz oraz analiz fizykochemicznych i biologicznych GWDA/ZP/12/15;
15-01-2016; Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę na dostawę: SIMATIC DOTYKOWY PANEL KTP1000 BASIC COLOR PN - 6AV6647-0AF11-3AX0, ilość - 1 sztuka. SIMATIC S7-1200, CPU 1214C DC/DC/DC - 6ES7214-1AG40-0XB0, z wersją firmware 4.x umożliwiającą programowanie poprzez TIA Portal Basic V13 SP1, ilość – 1 sztuka. S7-1200, MODUŁ SM 1223, 16DI / 16DO - 6ES7223-1BL30-0XB0, ilość – 1 sztuka.
08-01-2016; Wprowadzono Zapytanie ofertowe o cenę na dostawę rozcinacza bel słomy
05-01-2016; Wprowadzono Zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do SIWZ i udzielenie odpowiedzi na pytania;

Rok 2015

23-12-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - usługi - wykonywanie poboru prób do analiz oraz analiz fizykochemicznych i biologicznych GWDA/ZP/12/15; 
Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - usługi - zakup fabrycznie nowej wirówki dekantacyjnej do zagęszczania osadu czynnego wraz z niezbędną ramą nośną, szafą sterowniczą wraz z montażem, uruchomieniem i osiągnieciem gwarantowanych parametrów, z jednoczesnym demontażem wirówki zagęszczającej WP 35-4,2 będącej w posiadaniu Zamawiającego. GWDA/ZP/14/15 
Usunięto nieaktualne ogłoszenia.
22-12-2015; Wprowadzono Informację o rozstrzygnięciu przetargu - usługi wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi o pojemności naczynia min. 3 m3 w zakresie: załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych, surowców produkcyjnych, układania pryzm kompostowych oraz wykonywanie innych robót towarzyszących na terenie należącym do Zamawiającego, będącego w jego zarządzie lub w dowolnym miejscu w Polsce. Nr postępowania GWDA/ZP/13/15;
17-12-2015; Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę - dostawa Rozbiórkę nieczynnych rurociągów stalowych na terenie dawnych pól irygacyjnych w pobliżu ulicy Walki Młodych w Pile ;
11-12-2015; Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę - dostawa - Panel operatorski SIMATC SIPLUS HMI KTP600 BASIC COLOR P -25 ... +60 C, symbol 6AG1647-0AD11-2AX0, ilość - 1 sztuka. Jednostka centralna s7-1200, CPU 1214C DC/DC/Relay, symbol 6ES7-214-1HG40-0XB0, z wersją firmware umożliwiającą programowanie poprzez TIA Portal Basic V13 SP1, ilość – 1 sztuka; 
07-12-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - usługi wykonywanie usług ładowarkami jednonaczyniowymi o pojemności naczynia min. 3 m3 w zakresie: załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych, surowców produkcyjnych, układania pryzm kompostowych oraz wykonywanie innych robót towarzyszących na terenie należącym do Zamawiającego, będącego w jego zarządzie lub w dowolnym miejscu w Polsce. Nr postępowania GWDA/ZP/13/15;
30-11-2015; Wprowadzono informację o unieważnieniu postępowania - świadczenie usług dwoma ładowarkami czołowymi w zakresie załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych oraz wykonywanie innych robót towarzyszących, na terenie należącym do SW-Ś ,,GWDA” sp. z o.o. lub dowolnym miejscu w Polsce (postępowanie GWDA/ZP/11/15);
usunięto nieaktualne ogłoszenia;
02-11-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - usługi - świadczenie usług dwoma ładowarkami czołowymi w zakresie załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych oraz wykonywanie innych robót towarzyszących, na terenie należącym do SW-Ś ,,GWDA” sp. z o.o. lub dowolnym miejscu w Polsce (postępowanie GWDA/ZP/11/15)
02-11-2015; Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę na Nadzór inwestorski w zakresie ogólnobudowlanym na budowie elektrowni fotowoltaicznej 40 kW na terenie Spółki Wodno-Ściekowe Gwda Sp. z o.o. w Pile ul. Na Leszkowie 4.;
22-10-2015; Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę - dostawa drzew;
20-10-2015; Wprowadzono informację o unieważnieniu zamówienia - dostawy - Dostawa kwasu octowego
Nr postępowania GWDA /ZP/9/15;
19-10-2015; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu - roboty budowlane - Budowa elektrowni fotowoltaicznej 40 kW na terenie Spółki Wodno-Ściekowej GWDA sp. z o.o. w Pile w formule zaprojektuj i wykonaj
Nr postępowania GWDA /ZP/8/15
02-10-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu- dostawy - Dostawa kwasu octowego
Nr postępowania GWDA /ZP/9/15;
14-09-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmianę i wyjasnienia tresci SIWZ - roboty budowlane - Budowa elektrowni fotowoltaicznej 40 kW na terenie Spółki Wodno-Ściekowej GWDA sp. z o.o. w Pile w formule zaprojektuj i wykonaj
Nr postępowania GWDA /ZP/8/15;
01-09-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Budowa elektrowni fotowoltaicznej 40 kW na terenie Spółki Wodno-Ściekowej GWDA sp. z o.o. w Pile w formule zaprojektuj i wykonaj
Nr postępowania GWDA /ZP/8/15
Usunięto nieaktualne ogłoszenia;
21-07-2015; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu - usługi rozdrabniania mobilnym urz±dzeniem typu rozdrabniacz/rębak: gałęzi, konarów o średnicy do 20cm oraz innych części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy, targowisk (postępowanie GWDA/ZP/7/15);
10-07-2015; Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę - usługi Czyszczenie i inspekcja TV kanalizacji;
08-07-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - usługi rozdrabniania mobilnym urz±dzeniem typu rozdrabniacz/rębak: gałęzi, konarów o średnicy do 20cm oraz innych części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy, targowisk (postępowanie GWDA/ZP/7/15);
24-06-2015; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu usługi - świadczenie usług dwoma ładowarkami czołowymi w zakresie załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych oraz wykonywanie innych robót towarzyszących, na terenie należącym do SW-Ś ,,GWDA” sp. z o.o. lub dowolnym miejscu w Polsce (postępowanie GWDA/ZP/6/15)
usunięto nieaktualne ogłoszenia;
19-06-2015; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu na dostawę 4 000 Mg słomy do kompostowni w podziale na 6 zadań (nr postępowania GWDA/ZP/4/15);
03-06-2015; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu roboty budowlane Rozbudowa placu kompostowego przy ul. Walki Młodych w Pile na działce o nr ew. 111, obręb Piła 35; Znak sprawy: GWDA/ZP/5/15 ;
28-05-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - usługi - świadczenie usług dwoma ładowarkami czołowymi w zakresie załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych oraz wykonywanie innych robót towarzyszących, na terenie należącym do SW-Ś ,,GWDA” sp. z o.o. lub dowolnym miejscu w Polsce (postępowanie GWDA/ZP/6/15)
25-05-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - dostawy na dostawę 4 000 Mg słomy do kompostowni w podziale na 6 zadań (nr postępowania GWDA/ZP/4/15);
15-05-2015; Wprowadzono wyjaśnienia na zpaytania do przetargu - roboty budowlane Rozbudowa placu kompostowego przy ul. Walki Młodych w Pile na działce o nr ew. 111, obręb Piła 35; Znak sprawy: GWDA/ZP/5/15 ;
13-05-2015; Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę - usługi Udostępnienie ciągnika rolniczego wraz z przyczepą samowyładowczą;
07-05-2015; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu dostawy - przetarg na dostawę do Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o. 40 ton polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej (postępowanie GWDA/ZP/3/15); 
06-05-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Rozbudowa placu kompostowego przy ul. Walki Młodych w Pile na działce o nr ew. 111, obręb Piła 35; Znak sprawy: GWDA/ZP/5/15 ;
22-04-2015; Wprowadzono zaproszenie do składania ofert cenowych na wymianę zakładowego serwera plików;
10-04-2015; Zaktualizowano skład Rady Nadzorczej;
09-04-2015; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu - roboty budowlane; wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Wawelskiej w Pile ( postępowanie nr GWDA /ZP/2/15); usunięto nieaktualne ogłoszenia;
01-04-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - dostawy - przetarg na dostawę do Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o. 40 ton polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej (postępowanie GWDA/ZP/3/15); Usunięto nieaktualne ogłoszenia;
23-03-2015; Wprowadzono informację o unieważnieniu postępowania - dostawa do Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o. 40 ton polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej (postępowanie GWDA/ZP/1/15);
12-03-2015; Wprowadzono informację o aktualnych stawkach taryfy za odprowadzanie ścieków na terenie gminy Szyydłowo;
24-02-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane; wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Wawelskiej w Pile ( postępowanie nr GWDA /ZP/2/15); usunięto nieaktualne ogłoszenia;
23-02-2015; Wprowadzono zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie projektu budowlanego Modernizacji drogi dojazdowej i wewnętrznej do oczyszczalni ścieków GWDA w Pile;
20-02-2015; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - dostawy dostawa do Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o. 40 ton polielektrolitu do odwadniania osadów ściekowych na wirówce dekantacyjnej (postępowanie GWDA/ZP/1/15);
02-02-2015; Wprowadzono informację o kontrolach w spółce przeprowadzonych w 2014 roku;
Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę na udostępnienie – poprzez podstawienie na teren zakładu SW-Ś "GWDA" sp. z o.o.: ) jednego ciągnika rolniczego o mocy min. 150 kM z przednim napędem, TUZ+WOM - tylny i przedni – rok produkcji max. 2010r. b) jednej przyczepy skorupowej samowyładowczej o ładowności min. 18 ton – rok produkcji max. 2010r. c) pługa do odśnieżania, z certyfikatem CE montowanego na przedni podnośnik hydrauliczny do ciągnika rolniczego, w 3 wariantach; usunięto nieaktualne ogłoszenia;

Rok 2014

29-12-2014; Wprowadzono ogłoszenie o naborze na stanowisko mechatronika/automatyka ;
19-12-2014; Wprowadzono zaproszenie do złożenia oferty na:wykonanie projektu oraz wykonawstwa rozdzielni niskiego napięcia zasilającej pompy w pompowni ścieków oczyszczonych na terenie Spółki Wodno-Ściekowej Gwda w Pile, ul. Na Leszkowie 4 ;
05-12-2014; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu postępowania o zamówieniu - Usługa rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak: gałęzi, konarów o średnicy do 20cm oraz innych części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy, targowisk. (znak sprawy GWDA/ZP/13/14); 
Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu postępowania o zamówieniu - dostawa 50 000 litrów oleju napędowego do Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o. (znak sprawy GWDA/ZP/12/14);
Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu postępowania o zamówieniu - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią główną PG w Dobrzycy, numer postępowania GWDA/ZP/11/14;
26-11-2014; Wprowadzono zaproszenie do składania ofert cenowych na obsługę Spółki w zakresie obliczania opłat środowiskowych na podstawie obowiązującego w tym zakresie ustawodawstwa;
18-11-2014; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - usługi - Usługa rozdrabniania mobilnym urządzeniem typu rozdrabniacz/rębak: gałęzi, konarów o średnicy do 20cm oraz innych części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy, targowisk. (znak sprawy GWDA/ZP/13/14);
17-11-2014; Wprowadzono Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawa 50 000 litrów oleju napędowego do Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o. (znak sprawy GWDA/ZP/12/14);
14-11-2014; Wprowadzono uzupełnienia do przetargu na roboty budowlane - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią główną PG w Dobrzycy, numer postępowania GWDA/ZP/11/14;
13-11-2014; Usunięto nieaktualne ogłoszenia i informacje;
12-11-2014; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - dostawy - dostawa 50 000 litrów oleju napędowego do Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o. (znak sprawy GWDA/ZP/12/14);
05-11-2014; Zmieniono informację o prokurze;
31-10-2014; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią główną PG w Dobrzycy, numer postępowania GWDA/ZP/11/14;
22-10-2014; Usunięto nieaktualne ogłoszenie na Wykonanie szafy sygnalizacyjno sterowniczej ze stali nierdzewnej w punkcie zlewczym ;
21-10-2014; Usunięto nieaktualne ogłoszenia o złożeniu oferty na Przygotowanie dokumentacji koncepcyjno-wykonawczej dla mikroinstalacji fotowoltaicznej 40kWp w Pile, Na Leszkowie, działka 88/16 oraz ogłoszeniu konkursu ofert na badanie bilansu Spółki za 2014 rok przez Biegłego Rewidenta; 
10-10-2014; Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę na Wykonanie szafy sygnalizacyjno sterowniczej ze stali nierdzewnej w punkcie zlewczym na terenie SWS „GWDA” sp. z o.o. w Pile;
08-10-2014; Wprowadzono zapytanie ofertowe o cenę na Przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej ;
30-09-2014; Wprowadzono ogłaszenie konkursu ofert na badanie bilansu Spółki za 2014 rok przez Biegłego Rewidenta;
29-09-2014; Usunięto zaproszenie do złożenia oferty Jesienny przegląd AKPiA pompowni ścieków + mała oczyszczalnia w gminach: Piła oraz Szydłowo, razem 29 pompowni + 1 oczyszczalnia;
26-09-2014; Wprowadzono zaproszenie do złożenia oferty na Przygotowanie dokumentacji koncepcyjno-wykonawczej dla mikroinstalacji fotowoltaicznej 40kWp w Pile, Na Leszkowie, działka 88/16; Usunięto nieaktualne ogłoszenia o rozstrzygnięciach dla Dostawy 6500 Mg słomy do kompostowni w podziale na 9 zadań (znak sprawy GWDA/ZP/8/14)oraz budowy dwóch wiat samochodowych (7-stanowiskowej i 5-stanowiskowej) na oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (Znak sprawy: GWDA/ZP/7/14)
19-09-2014; Wprowadzono informacje o rozstrzygnięciu zamówienia - roboty budowlane - remont punktu zlewczego ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków w Pile (Znak sprawy: GWDA/ZP/10/14); 
12-09-2014; Wprowadzono ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia - usługi - świadczenie usług dwoma ładowarkami czołowymi w zakresie załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych oraz wykonywanie innych robót towarzyszących, na terenie należącym do SW-Ś GWDA sp. z o.o. lub dowolnym miejscu w Polsce Numer ogłoszenia: 273796 - 2014;
10-09-2014; Wprowadzono zaproszenie do złożenia oferty na Jesienny przegląd AKPiA pompowni ścieków + mała oczyszczalnia w gminach: Piła oraz Szydłowo, razem 29 pompowni + 1 oczyszczalnia;
22-08-2014; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - remont punktu zlewczego ścieków dowożonych na terenie oczyszczalni ścieków w Pile (Znak sprawy: GWDA/ZP/10/14);
22-08-2014; Wprowadzono zmiany w dziale "załatwianie spraw", uaktualniono dział "władze", dział "majątek spółki", uaktualniono tabelę kontroli w dziale "rejestry i wyniki kontroli" oraz schemat organizacyjny w dziale "organizacja spółki";
18-08-2014;Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - usługi - świadczenie usług dwoma ładowarkami czołowymi w zakresie załadunku i przemieszczania odwodnionych osadów ściekowych, mas kompostowych i ziemnych oraz wykonywanie innych robót towarzyszących, na terenie należącym do SW-Ś GWDA sp. z o.o. lub dowolnym miejscu w Polsce Numer ogłoszenia: 273796 - 2014; Usunięto nieaktualne ogłoszenia; 
11-08-2014; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu zamówienia Dostawa 6500 Mg słomy do kompostowni w podziale na 9 zadań (znak sprawy GWDA/ZP/8/14) - zadania 2-9;
06-08-2014; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu zamówienia Dostawa 6500 Mg słomy do kompostowni w podziale na 9 zadań (znak sprawy GWDA/ZP/8/14) - zadanie 1;
30-06-2014; Wprowadzono SIWZ Dostawa 6500 Mg słomy do kompostowni w podziale na 9 zadań (znak sprawy GWDA/ZP/8/14);
24-06-2014; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu Dostawa 6500 Mg słomy do kompostowni w podziale na 9 zadań (znak sprawy GWDA/ZP/8/14);
26-05-2014; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu zamówienia na roboty budowlane - budowa dwóch wiat samochodowych (7-stanowiskowej i 5-stanowiskowej) na oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (Znak sprawy: GWDA/ZP/7/14);
22-05-2014; Wprowadzono ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia - budowa dodatkowego układu recyrkulacji wewnętrznej na oczyszczalni ścieków w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (postępowanie nr GWDA/ZP/6/14);
05-05-2014; Wprowadzono uzupełnienie do zamówienia na roboty budowlane - budowa dwóch wiat samochodowych (7-stanowiskowej i 5-stanowiskowej) na oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (Znak sprawy: GWDA/ZP/7/14);
24-04-2014; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - budowa dwóch wiat samochodowych (7-stanowiskowej i 5-stanowiskowej) na oczyszczalni ścieków GWDA w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (Znak sprawy: GWDA/ZP/7/14);
18-04-2014; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu zamówienia na remont elewacji obiektów budowlanych na terenie Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o. w Pile, Znak sprawy: GWDA/ZP/5/14;
17-04-2014; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - budowa dodatkowego układu recyrkulacji wewnętrznej na oczyszczalni ścieków w Pile, ul. Na Leszkowie 4 (postępowanie nr GWDA/ZP/6/14);
Usunięto nieaktualne informacje o rozstrzygnięciach na zamówienia: Dostawa 700 Mg słomy do kompostowni (znak sprawy: GWDA/ZP/2/14); Dostawa ładowarki kołowej teleskopowej wraz z osprzętem (znak sprawy GWDA/ZP/1/14); Wymiana układu odpływowego mieszadła prętowego typu MPCp-7,5 oraz 3 zastawek (nr postępowania GWDA/ZP/27/13);
14-04-2014; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu zamówienia na dostawę i montaż wirówki do zagęszczania osadu (Znak sprawy: GWDA/ZP/3/14); 
09-04-2014; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu zadania 4 w ramach zamówienia na dostawę 2000 Mg słomy do kompostowni w podziale na 6 zadań (znak sprawy GWDA/ZP/4/14);
31-03-2014; Wprowadzono informację o rozstrzygnięciu zadań 2, 3, 5, 6 w ramach zamówienia na dostawę 2000 Mg słomy do kompostowni w podziale na 6 zadań (znak sprawy GWDA/ZP/4/14);
20-03-2014; Wprowadzono informację o rozstrzygnęciu - zadanie 1 w ramach zamówienia na dostawę 2000 Mg słomy do kompostowni w podziale na 6 zadań (znak sprawy GWDA/ZP/4/14);
17-03-2014 Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - remont elewacji obiektów budowlanych na terenie Spółki Wodno-Ściekowej GWDA Sp. z o.o. w Pile, Znak sprawy: GWDA/ZP/5/14;
14-03-2014; Wprowadzono wyjaśnienia pytań Wykonawców dot. zamówienia na dostawę i montaż wirówki do zagęszczania osadu (Znak sprawy: GWDA/ZP/3/14;
10-03-2014; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu Dostawa 2000 Mg słomy do kompostowni w podziale na 6 zadań (znak sprawy GWDA/ZP/4/14;)
05-03-2014; Wprowadzono drugie ogłoszenie o zamówieniu - na dostawę i montaż wirówki do zagęszczania osadu (Znak sprawy: GWDA/ZP/3/14);
Wprowadzono Informację o rostrzygnięciu zamówienia na dostawę 700 Mg słomy do kompostowni (znak sprawy: GWDA/ZP/2/14);
Wprowadzono zaktualizowane stawki taryf za odprowadzanie ścieków z terenu gminy Szydłowo;<
25-02-2014; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa 700 Mg słomy do kompostowni (znak sprawy: GWDA/ZP/2/14);
14-02-2014; Wprowadzono ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - dostawa i montaż wirówki do zagęszczania osadu (nr postępowania GWDA/ZP/28/13);
07-02-2014; Wprowadzono informację o naborze na stanowiska;
07-02-2014; Wprowadzono Informację o rostrzygnięciu zamówienia na dostawę ładowarki kołowej teleskopowej wraz z osprzętem (znak sprawy GWDA/ZP/1/14); 
05-02-2014; Wprowadzono informację o przedłużeniu obowiązywania taryf na odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Piła;
30-01-2014; Wprowadzono Informację o rostrzygnięciu zamówienia na wymianę układu odpływowego mieszadła prętowego i 3 zastawek (nr postępowania GWDA/ZP/27/13); Zmieniono układ podawania informacji o zmianach w BIP;
24-01-2014; Wprowadzono wyjaśnienia do SIWZ (znak sprawy GWDA/ZP/1/14);
17-01-2014; Wprowadzono ogłoszenie o zamówieniu - dostawa ładowarki kołowej teleskopowej wraz z osprzętem (znak sprawy GWDA/ZP/1/14); usunięto poprzednie ogłoszenia o rostrzygnięciach;
13-01-2014; Wprowadzono odpowiedzi na pytania Wykonawców dot. zamówienia na dostawę i montaż wirówki do zagęszczania osadu (nr postępowania GWDA/ZP/28/13);

Informacje z lat 2009-2013