GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Rejestry, ewidencje, archiwa

•    Ewidencje i rejestry określone w Kodeksie pracy.
•    Rejestr uchwał.
•    Rejestr protokołów.
•    Rejestr umów.
•    Rejestr zamówień publicznych.
•    Rejestr skarg i wniosków.
•    Rejestr faktur.
•    Rejestr zbiorów danych osobowych.
•    Ewidencja odpadów.
•    Ewidencja wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Spółka prowadzi archiwum zakładowe.