GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Struktura własnościowa

Skład udziałowców GWDA sp. z o.o. wygląda następująco:
razem 56.335 udziałów o łącznej wartości 28.167.500 zł
Gmina Piła - 55.189 udziałów o wartości 27.594.500 zł
udziały umorzone: 1146 o łącznej wartości 573.000,00 zł