GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Status prawny

Oznaczenie formy prawnej:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma pod którą Spółka działa:
GWDA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zarejestrowana:
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000074361
Kapitał zakładowy:
28.167.500,00 zł
Siedziba:
Miasto Piła
Adres:
Ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła