GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Struktura własnościowa

Skład udziałowców GWDA sp. z o.o. wygląda następująco:
razem 55 775 udziałów o łącznej wartości 27 887 500 zł
Gmina Piła - 54 629 udziałów o wartości 27 314 500 zł
udziały umorzone: 1146 o łącznej wartości 573.000,00 zł