GWDA sp. z. o. o.

PROFESJONALIZM - ŚRODOWISKO - WARTOŚCI

Załatwianie spraw

Biuro Obsługi Klienta, czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, tel. 67 212 48 98

Zarząd GWDA sp. z o.o. informuje, że w celu zawarcia umowy na odbiór ścieków z nieruchomości obsługiwanych przez spółkę, należy wypełnić wniosek o zawarcie umowy.
Przedmiotowe wnioski dostępne są w siedzibie Spółki, oraz na stronie internetowej GWDA sp. z o.o.
Wypełniony wniosek prosimy przesłać drogą mailową lub dostarczyć w formie papierowej na adres siedziby spółki.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:
Zawieranie umów - Kinga Bartol
Wydawanie warunków technicznych - Jakub Skarupa
Uzgadnianie dokumentacji technicznej - Jakub Skarupa; Zbigniew Piechowiak
Podpisywanie umów na odbiór ścieków - Beata Kondracka
Odbiory przyłączy kanalizacyjnych - Jakub Skarupa
Przyłączenie do sieci-wykonanie nawiertu - Jakub Skarupa
Zamknięcie i otwarcie przyłącza kanalizacyjnego - Jakub Skarupa
Wyjaśnianie reklamacji dotyczących odczytów liczników - Alicja Dorsch